İDRARDA PROTEİN

image_pdfimage_print

İdrarda Albümin; Proteinüri; Albuminüri;

İdrarla atılan protein miktarının ölçülmesidir. Herhangi bir zamanda alınan idrar örneğinden yada 24 saatlik idrar örneğinden bakılır. Aşağıdaki durumlar idrarda protein laboratuar testi sonucunu etkiler:

• Dehidratasyon ( susuz kalma ),
• Radyolojik kontrast madde ( örnek alımından önceki 3 gün içinde kullanılan kontrast maddeler sonucu bozar),
• Stres,
• Aşırı egzersiz,
• İdrar yolu enfeksiyonları sonucu bozar.

İdrarda protein neden bakılır?

İdrarda protein miktarına özellikle böbrek hastalıkları şüphesinde bakılır. Normalde idrarda protein çok az bulunur. Kan proteinini çok yüksek ise böbrekler normal olsa da idrarda protein çıkar. Böbrek hastalıklarında ise kan proteini çok düşük olsa da idrarla protein çıkar.

İdrarda protein için normal değerler:

Spot idrarda albümin: 0-8 mg/dL
24 saatlik idrarda albümin: <80mg/dL dir.

İdrarda Protein Pozitif olması ne anlama gelir?

İdrar proteinin de hafif artış genellikle bir hastalığa işaret etmez. Ancak idrar proteinin de büyük artışlar aşağıdaki hastalıklara bağlı olabilir:

 •  Amiloidoz,
 •  Mesane tümörü,
 •  Konjestif kalp yetmezliği,
 •  Dehidratasyon,
 •  Diyabetik nefropati,
 •  Glomerülonefrit,
 •  Goodpasture sendromu,
 •  Ağır metal zehirlenmesi,
 •  Böbrek hasarı yapan ilaçlar,
 •  Polikistik böbrek,
 •  Preeklampsi ( gebelik zehirlenmesi),
 •  Sistemik lupus eritematozus,
 •  İdrar yolu enfeksiyonu sırasında görülür.

Ayrıca aşağıdaki durumların değerlendirilmesinde idrarda protein miktarı önemlidir:

 •  Akut nefritik sendrom,
 •  Sepsis,
 •  Eklampsi,
 •  Hemolitik üremik sendrom,
 •  İnterstisyel nefrit,
 •  Meduller kistik böbrek,
 •  Membranoproliferatif glomerulonefritler (GNI ve GNII),
 •  Membranöz nefropati,
 •  Nekrotizan vaskülit,
 •  Post streptokoksik glomerülonefrit,
 •  Rapidly progressif ( cresentrik ) glomerulonefrit,
 •  Reflu nefropati,
 •  Renal ven trombozu değerlendirme ve takibinde idrarda protein miktarına bakılır.

 

References
1. Landry DW, Bazari H. Approach to the patient with renal disease. In: Goldman L, Ausiello D, eds. Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia

1395 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in TESTLER
Tags: , , , , , , , , ,