DETAYLI ERKEK CHECK- UP

image_pdfimage_print

Detaylı erkek check-up programında : anemi ( kansızlık ), enfekisyonlar ve inflamatuar hastalıkların taraması, idrar tahlili, açlık kan şekeri taraması, 3 aylık kan şekeri bilançosu, insulin miktarı ve vicut insulin direnç tespiti. Böbrek fonksiyonlarının taraması, karaciğer fonksiyonlarının taraması, kan yağları analizi, kalp fonksiyonları, bağırsak gizli kanama taraması, dışkı mikroskopisi ve parzit taraması, prostat ön taraması, hepatit B virüs taşıyıcılık ve aşı taraması, hepatit A taraması, tiroid fonksiyonları taraması yapılmaktadır. Detaylı erkek check up programı aşağıdaki laboratuar testlerini içerir.

Testler:

• TAM KAN SAYIMI ( HEMOGRAM )
• SEDİMENTASYON
• TAM İDRAR ANALİZİ
• DIŞKIDA GİZLİ KAN
• DIŞKI MİKROSKOPİSİ VE PARAZİT ARAŞTIRMASI
• AÇLIK KAN ŞEKERİ
• HBA1C ( 3 AYLIK KAN ŞEKERİ BİLANÇOSU )
• HOMA – IR ( İNSULİN DİRENCİ )
• İNSULİN
• ÜRE
• KREATİNİN
• ÜRİK ASİT
• SGOT ( AST )
• SGPT ( ALT )
• GGT ( GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ )
• LDH ( LAKTAT DEHİDROGENAZ )
• ALP ( ALKALEN FOSFATAZ )
• TOTAL KOLESTEROL
• HDL KOLESTEROL
• LDL KOLESTEROL
• VLDL KOLESTEROL
• TRİGLİSERİD
• SODYUM
• POTASYUM
• KLOR
• PSA ( PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN )
• CRP (C REAKTİF PROTEİN)
• RF (ROMATOİD FAKTÖR)
• HBs Ag ( HEPATİT B ANTİJENİ )
• ANTİ HBs ( HEPATİT B ANTİKORU )
• ANTİ HAV TOTAL (HEPATİT A ANTİKORU )
• TSH ( TROİD STİMULA NHORMON )
• T3 ( TRİİODOTRİONİN )
• T4 ( TETRAİODOTRİONİN )
• EKG ( ELEKTROKARDİOGRAFİ )
294 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

0 / 5. 0

Posted in CHECK UP
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,