Blog Archives

enfeksiyon, enfeksiyon tedavisi, hastalık, bulaşıcı, tedavi, ilaç, antibiyotik, antibiyogram, enfeksiyoncu, infectious disease, infectious diseases specialist, enfeksiyon uzmanı, enfeksiyon doktoru, enfeksiyon hastalıkları, mikrobik, contagious, enfeksiyon testleri, mikrobik analiz, idrar kültürü, ateş, yüksek ateş, döküntü, zatüre, sarılık, ishal, boğaz ağrısı, bademcik, grip, üşütme, kusma, idrar, boğaz, kulak ağrısı, cinsel, cinsel yolla bulaşan, şüpheli temas, düşmeyen ateş, aşılar, antibiyotikler, hastane enfeksiyonu, yoğun bakım enfeksiyonu, havadan bulaşan, okuldan bulaşan, bitlenme, grip aşısı, enfeksiyon tedavisi, enfeksiyon nedir, akıntı, kaşıntı, kaşıntılı, döküntülü, ateşli, yayılan, ağrı, sancı, damlama, yara, açık yara, yatak yarası, menenjit, beyin, belden su alma, şuur kaybı, sara, akciğer, karaciğer, böbrek, iltihap, cerahat, apse, çocuk, çocuklarda, kadın, kadınlarda, erkek, erkeklerde, prostat, mesane, kemik, sirayet, sirayet etmiş, dalak, karın, barsak, apandisit, farenjit, sinüzit, laboratuvar testleri, mikrobiyoloji, kan sayımı, hemogram, crp, sedimentasyon, alerji, alerji testi, deri testi, boğaz kültürü, strep, beta, beta mikrobu, beta enfeksiyonu, beta kültürü, kültür, dışkı, parazit, mantar kültürü, kandida, staf, stafilokok, ecoli, verem, tüberküloz, hepatit a, hepatit b, hepatit c, hepatit tedavisi, nasıl bulaşır, nasıl tedavi olur, tedavisi nasıldır, tedavisi varmı, grip tedavisi, aşısı varmı, aşıları, koruyucu, korunma, prezervatif, sifiliz, aids, hiv, hiv nasıl bulaşır, aids nasıl bulaşır, aids tedavisi varmı, aids tedavisi nasıl, sarılık tedavisi varmı, sarılık tedavisi nasıl, sirroz, bulaşıcımı, idrar yolu enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu, diyabet, diyabetik ayak, yatak yarası, şeker hastalarında enfeksiyon, çocuklarda enfeksiyon, diyabetik enfeksiyon, koah, koah bulaşıcımı, koah tedavisi, demans, obezite, obezite tedavisi, demans tedavisi, terapi, terapisi, doğal, gıdalar dan bulaşan, gıdalar ile bulaşan, yemeklerden bulaşan, sulardan bulaşan, sonda, katater, yoğun bakım, nefrit, glomerülonefrit, böbrek yetmezliği, bulantı, karın ağrısı, enfeksiyon hekimi, intaniyeci, pnemoni, suçiçeği, kızamık, uçuk, herpes, zona, zona bulaşıcımı, peniste yara, vajinada yara, vajinada ağrı, vajinal kanama, siğil, siğil aşısı, genital, genital siğil, siğil nasıl bulaşır, kasık, kasık yarası, peniste kaşıntı, testis ağrısı, testiste yara, testiste kaşıntı, innün sistem, güçlendirici, immün sistemi güçlendirici, virüs, bakteri, parazit, dışkıda parazit, kıl kurdu, apsesi, otit, sinüzit, salgın, salgın hastalık, kene, kenelerden bulaşan, üşütme, epidemic, symptom, contagious, pandemic, infectious disease, microorganism, pathogen, microbe, virüs, sterilize, vaccine, eradicate, bacteria, bacterium, protozoan, helminths, fungus, vector, immune system, immunity, phagocytes, macrophages, T cells, B cells, lymphocytes, antibody, antigen, mast cells, interferon, histamine, autoimmune disease, hepatitis, meningitis, contagious, childhood, herpes, hpv, hpv aşısı, hpv vaccination, childhood vacination, infectious disease, infectious diseases, treatment of infectious diseases in İstanbul, infectious diseases specialist İstanbul, doctor, specialist, travel medicine, seyahat hastalıkları, ümre aşıları, haç aşıları, hacıların aşısı, hangi antibiyotik, antibiyotiklerin zararı, doğal antibiyotik, doğal tedavi, diarrhea, nosocomial, hospital infection, treatment of, cure, virüslerin tedavisi, parazit tedavisi, ilaç, hangi ilaç, doğal ilaç, doğal tedavi, tedavisi varmı, ilacı varmı, beze, kitle, gece terlemesi, kuru öksürük, kilo kaybı, aşırı halsizlik, sulardan bulaşan, gıdalardan bulaşan, hiv testi,

image_pdfimage_print

XVII. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN NOSOKOMİAL ENFEKSİYONLARI:

Santral sinir sisteminin en sık görülen nosokomial enfeksiyonları nosokomial menenjitler, şant enfeksiyonları, ve iatrojenik menenjitlerdir. Bunlar içinde en sık görülenler nosokomial menenjitler ve şant enfeksiyonlarıdır.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

XVI. MSS ENFEKSİYONLARINI TAKLİT EDEN DURUMLAR

Sistemik enflamatuar hastalıkların birçoğu sinir sistemini etkileyerek enfeksiyona benzer görünüme neden olurlar. Bu hastalıkların bir çoğu SLE, vaskülitler gibi otoimmün kökenlidir fakat Behçet, sarkoidoz gibi etyolojisi tam olarak bilinmeyen enfeksiyon hastalıklarıda MSS ni tutarak enfeksiyona benzer görünüme neden olabilirler, dolayısıyla MSS enfeksiyonlarının ayırıcı tanısında sistemik enflamatuar hastalıklar öncelikle yer almalıdır.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

XV. PERİFERİK NÖROPATİ VE MYELİTLİ HASTALARA YAKLAŞIM:

Periferik nöropati ve myelitlerde hastalığın tanısında ilk basamak şikayetlerin hangi seviyeden kaynaklandığının tespitidir. Hastanın şikayetleri ve fizik muayene bulguları lezyonun yerini ( periferik sinir, pleksus, sinir kökü veya medüllospinalis ) tespitine yardımcı olur.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

XIV. POST ENFEKSİYÖZ NÖROLOJİK SENDROMLAR:

Post enfeksiyöz sendromlar viral, bakteriyel bir enfeksiyonu veya aşılamayı takiben ortaya çıkan nörolojik semptomlardır. Nörolojik bulgular genellikle enfeksiyonu takiben aylar sonra ortaya çıkar, etyolojik ajan genellikle izole edilemez.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

XIII. POLİMORFİK ENFEKSİYONLAR

Mikroorganizmalar sinir sisteminin birçok bölümünde aynı anda değişik derecelerde enfeksiyonlara neden olabilirler. Periferik sinirler, medüllospinalis ve beyin olarak kabaca üçe bölünebilen sinir sistemi içinde iki veya daha fazla sistemi etkileyen enfeksiyonlara polimorfik enfeksiyonlar adı verilir.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

XII. POLİNÖRİTLER

Enfeksiyonlar ciddi ve sık görülen polinöropati sebepleridir. Enfeksiyöz polinöropatiler genellikle akut seyirli ve tedaviye cevap veren polinöropati sebebidir. Deniz ürünlerine bağlı paraliziler genellikle bazı midyelerdeki saksitoksin, bazı balıklardaki tetradodoksin veya ciguatoksine bağlı olarak ortaya çıkar. Paralitik besin zehirlenmeleri fulminan seyirli sensorymotor polinöropatilerdir.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

XI. NEVRİT

Nevrit sinir iltihabı demektir. Kafatası ve omurga dışında kalan sinirlerin enfeksiyonlar yada diğer sebeplere bağlı olarak etkilenmesi sonucu nevritdediğimiz tablolarla karşılaşırız. Nevrit sırasında yanma, donma, karıncalanma gibi duyu kusurları yada o sinirin beslediği alanda şiddetli ağrılar felçler görülebilir. Periferik sinir sisteminin enfeksiyon hastalığı, sinir iltihabı ( enfeksiyöz nöritler)

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

X. DUYU BOZUKLUĞU YAPAN ENFEKSİYONLAR

Bazı enfeksiyon hastalıkları periferik sinirleri tutarak duyu ve his kusurlarına neden olurlar.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

IX. MYELİTLER

Myelit: enfeksiyöz veya inflamatuar sebeplerle ortaya çıkan medüllospinalisin fonksiyon bozuklukları halidir. Medüllospinalis enfeksiyonlarında nörolojik bulguların dağılımı, etkilenen medüllospinalis segmentine bağlı olarak değişir.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIII. FELÇ YAPAN NÖROLOJİK ENFEKSİYONLAR

Motor fonksiyon bozukluklarıyla seyreden nörolojik sistem enfeksiyonları. Bu enfeksiyonlar patojenin direk veya indirek etileri sonucu ortaya çıkar. Botulizm ve tetanos toksik etkiye bağlı iken polio ortaya çıkan ödem ve inflamasyona bağlı sinir sıkışması ve nekroz sonucu gelişir.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,