NEDENİ BİLİNMEYEN LÖKOSİTOZ

image_pdfimage_print

SEBEBİ BİLİNMEYEN NÖTROFİLİK LÖKOSİTOZ. lökosit sayısının 7-10 000 üzerinde olduğu durumlardır her nekadar en sık enfeksiyöz sebeplere bağlı olsada ayırıcı tanıda enfeksiyon dışı sebepler de düşünülmelidir.

NORMAL BEYAZ KÜRE DAĞILIMI

 • NÖTROFİLLER    %40-60
 • LENFOSİTLER     %20-40
 • MONOSİTLER    %2-8
 • EOZİOFİLLER      %1-4
 • BAZOFİLLER       %0,5 -1
 1. TRAVMA / DOKU HASARI : En sık lökositoz sebeplerinden birisidir, hem travmanın kendisi hem de sebep olduğu adrenalin deşarjı lökositoza yol açar, özellikle
  1. Yanıklar,
  1. Mekanik travmalar,
  1. Doku infarktları, iskemi, gangren, nekroz, ezilme,
  1. Metastaz / nekroz kanser,
  1. Karsinomatozis ( özellikle GİS, RENAL , AKCİĞER )
  1. Hemoliz,
  1. Hemorajiler, akut kan kayıpları,
  1. Cerrahi girişimler,
  1. Orak hücre anemisi krizleri. Lökositoza yol açar.
 2. İNFLAMATUAR HASTALIKLAR
  1. Pankreatit,
  1. Vaskülitler, romatizmal hastalıklar,
  1. Granülomatöz hastalıklar,
  1. Kimyasal flebitler,
  1. Menenjit,
  1. Alkolik hepatit / siroz,
  1. Akut intermitan porfiri,
 3.  MYELOPROLİFERATİF / HEMATOLOJİK HASTALIKLAR
  1. Polisitemia vera,
  1. Kromik myeloid lösemi,
  1. Hodgkin ,
  1. Multipl myeloma,
  1. Hemolitik anemiler,
  1. İTP
 4. METABOLİK
  1. Diyabetik ketoasidoz,
  1. Gout,
  1. Üremmi,
  1. Hipoksi,
  1. Tirotoksikoz, hipertiroidi,
  1. Gebelik, doğum,
  1. Epilepsi sonrası,
  1. Paroksismal atrial taşikardi.
 5. TOKSİK / İLACABAĞLI
  1. Steroid kullanımı ( akut veya kronik), GCSF /GMCSF ( granülosit koloni uyarıcı faktör / granülosit makrofaj koloni uyarıcı faktör)
  1. Lityum,
  1. Epinefrin,
  1. Sigara,
  1. Kurşun zehirlenmesi, cıva zehirlenmesi,
 6. SPLENEKTOMİ
  1. Hiposplenizm,
  1. Polispleni,
  1. Orak hücre hastalığı ,
 7. KONJENİTAL
  1. Down sendromu,
  1. Herediter idiopatik nötrofili,
  1. Lökosit adezyon deficiency,
 8. DİĞER ( REAKTİF , GEÇİCİ )
  1. Postpartum, postsurgery,
  1. Ağır egzersiz, ağır spor karşılaşmaları sonrası,
  1.  Kusma,
  1. Panik atak,
  1. Akut ağrılar,
  1. Laboratuvar hatası (pıhtı varlığı, kümelenmiş lökosit, kryoglobülinemi)
 9. LÖKOMOİD REAKSİYON WBC >50 000
  1. Lökomoid raeaksiyon 50 000 üzeri lökositoz sıklıkla lökoz aktivasyonlarında,
  1. ağır tüberkülozlarda,
  1. fulminan sepsislerde,
  1. Ağır yanıklarda,
  1. Metastazlarda,
  1. Nekrotik kanserlerde,
  1. Karsinomatöz reaksiyonlarda ( GİS, RENAL, AKCİĞER)
  1. Hodgkin lenfomada,
  1. Multipl myelomda,
  1. Akut hemorajilerde,
  1. Ağır hemolizlerde görülür.
54 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

5 / 5. 2

Posted in HEMATOLOJİ
Tags: , , , , , , ,