İNFEKTİF ENDOKARDİT

image_pdfimage_print

İnfektif Endokardit:

 • Mikrobiyoloji

  • Nativ kapak:
   • Aureus %30
   • Strep viridans %20
   • Enterokoklar %10
   • Negatif staf %10
   • Strep bovis %5
  • Protez kapak
   • Aureus %40
   • Koag negatif staf %20
   • Kültür negatif %20
   • Fungal %10
 • Tanı:

infektif endokardit persistan bakteremi ile seyreder. Bu nedenle alınan repetitif kan kültürleri hep pozitif gelir.

 • Duke kriterleri: tanı için rehber görevi görür ancak klinik uymayabilir!
  • MAJÖR kriterler:
   • Tutarlı kan kültürü ( aşağıdakilerden biri):
    • İki ardışık kültürde aşağıdaki organizmalardan biri:
     • Aureus,
     • Strep viridans,
     • Strep bovis,
     • HACEK,
    • İnfektif endokardit ile uyumlu persistan pozitif kültürler.
    • 2 ardışık kültür, >12 saat ara ile alınan iki kültür, 3/3 pozitif şişe, 4 ve daha fazla kültürde pozitiflik.
    • Coxiella burnetti için pozitif kültür yada IgG poitifliği
   • Endokard tutulum bulgusu ( aşağıdakilerden biri):
    • Yeni valvular regurjitasyon ( yeni murmur yada yeni başlayan kalp yetmezliği bulguları).
    • Osilayon veren intrakardiyak kitle.
    • Apse gelişimi,
    • Protez kapak ta ayrılma,
  • MİNÖR kriterler:
   • >38 C ateş,
   • Vasküler fenomenler ( emboli, Janeway lezyonları),
   • İmmünolojik fenomenler (glomerülonefrit, Osler nodülleri RF)
   • Majör kriterleri sağlamayan kan külütrü,
  • Kesin tanı:
   • 2 majör yada
   • 1 majör 3 minör yada
   • 5 minör bulgu
  • Diğer bulgular
   • EKG – blok görülebilir,
   • Akciğer grafisi: septik emboliler görülebilir.
   • EKO:
    • TTE: Trans Torasik Eko :
     • Sensitivite %30-60 ( S. Aureus bakteremisinde %30)
     • Spesifite %100
    • Tamamen normal görülen TTE için endokardit ihtimali %5
    • TEE Trans Esophagial Eko: hem daha invaiv hem daha pahalı. Normal TTE ye rağmen endokardit şüphesi varsa değerlidir. Protez kapak, vejetasyonların boyutu, enfeksiyonun yaygınlığı ve apse formasyonu gelişiminin değerlendirilmesinde TEE değerlidir.
    • Aureus baktermisi varsa normal TTE endokardit şüphesini gideremez.
 • Tedavi:

   • Endokardit şüphesi tedavi başlamak için yeterlidir.
   • Empirik tedavi mutlaka MRSA yı kapsamalıdır, vankomisin ilk seçilecek ilaçtır.
   • Sağ kalp endokarditlerinde Daptomisin ile başlanabilir.
   • Hemokültürde MSSA varsa Cefazolin gibi daha dar spektrumlu bir antibiyotiğe geçilebilir.
   • Tedaviye Gentamisin eklenmesi baktereminin daha hızlı temizlenmesine yardımcı olur ancak mortaliteyi değiştirmez, nefrotoksik olduğundan sadece 3-5 gün kullanımı önerilir.
   • Endokardit tedavisi 6 hafta sürmelidir.
   • Cerrahi tedavi:
    • Komplikasyon varlığına endikedir,
     • Kalp yetmezliği gelişimi,
     • Ciddi valvüler regurjitasyon,
     • Apse gelişimi,
     • Blok gelişimi,
     • Tedaviye rağmen sürekli pozitif kültür,
     • Fungal endokardit,
     • Emboli,
     • Ekstravasküler yayılım varlığı cerrahi gerektirir.
335 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

5 / 5. 4

Posted in MEDİKAL
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,