AMİNOGLİKOZİDLER

image_pdfimage_print

Aminoglikozidler protein sentezini bozarak baktericidal etki gösteren antibiyotiklerdir. Oral etkisizdirler bütün formları parenteraldir. Kan beyin bariyerini geçemezler. Hücre içine aktif transfüzyon ile girdiklerinden anaeroblara etkisizdirler.

GENTAMİSİN

TOBRAMİSİN

AMİKASİN

STREPTOMİSİN

Ribozomun 30s kısmına bağlanarak protein sentezini inhibe ederler.

SPEKTUM:

 • Aerobik Gram negatif basiller
 • Enterobakteriaceae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Acinetobacter
 • Providencia
 • Enterokoklar ( aminoglikozidlerin etkili olduğu tek Gram+ organizmadır fakat mutlaka Penisilin / Ampisilin veya Vankomisinle kombine edilmelidir).
 • Aşağıdaki bakterilere etkisizdir:
 • Anaeroblara etkisizdir.
 • Streptokok ve stafılokoklara etkisi zayıftır.

KLİNİK KULLANIM:

 1. Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarında antipseudomonal bir betalaktam ile kombine edilerek kullanılır.
 2. Ciddi Gram negatif enfeksiyonlarda.
 3. Aminoglikozidler, Betalaktam ve vankomisinin Staf, Enterokok ve Streptococcus viridans a karşı etkilerini arttırmak için kombine edilir (sinerjistik ).
 4. Streptomisin : Tuberküloz, brusella, Yersinia pestis( veba ) , Tularemi tedavisinde kullanılır.
 5. Aminoglikozidler Vankomisin ve Rifampisinle kombine edilerek S. epidermidis e bağlı kalp kapak protezlerinin enfeksiyonlarında kullanılırlar.
 6. Aminoglikozidler ampisilin veya vankomisinle kombine edilerek enterokokal endokarditlerin tedavisinde kullanılırlar.

AMİNOGLİKOZİDLERİN YAN ETKİLERİ:

 • Nefrotoksisite
 • Ototoksisite
 • Nöromüsküler blok

AMİNOGLİKOZİD KULLANIMINDA GÜNDE TEK DOZ UYGULAMASI.

 • nefrotoksik ototoksik etkisini azaltır.
 • Postantibiotik etkisi vardır, günde tek doz uygulama bu etkiyi arttırır.
 • Konsantrasyona bağlı baktericidal aktivitesi artar.
 • Iç kulak ve renal kortekste birikim azalır.

AMİNOGLİKOZİDLERE DİRENÇ:

 • Plazmidler aracılığıyla enzimatik yıkılım.
 • permeabilitede azalma.
 • Ribozoma bağlanma yerinde değişiklik.
1678 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , , , , , , , ,