Blog Archives
image_pdfimage_print

VII. SİNİR SİSTEMİNİN LOKAL ENFEKSİYONLARI

Sinir sisteminin lokal enfeksiyonları içinde beyin abseleri, medullo spinalis abseleri, epidural abseler, subdural ampiyemler, nadir görülen lokal enfeksiyonlar ve intrakranial trombüsler yer alır.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ASPERGİLLUS ANTİKOR TESTİ

Aspergillus Antikor testi Kanda aspergillus mantarına karşı antikor olup olmadığını araştıran laboratuar testidir.

Posted in TESTLER
Tags: , , , , , , , , , , , , ,