Blog Archives
image_pdfimage_print

VII. SİNİR SİSTEMİNİN LOKAL ENFEKSİYONLARI

Sinir sisteminin lokal enfeksiyonları içinde beyin abseleri, medullo spinalis abseleri, epidural abseler, subdural ampiyemler, nadir görülen lokal enfeksiyonlar ve intrakranial trombüsler yer alır.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

V. D – SPİROKETAL ENSEFALİTLER:

Spiroketal hastalıkların bir çoğunda ensefalit, ensefalomyelit gelişme komplikasyonu vardır.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

I. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Santral Sinir Sisteminin (SSS) enfeksiyon hastalıkları rölatif olarak nadir görülen hastalıklardır, yaklaşık olarak hastane başvurularının % 1 ini oluşturmalarına rağmen mortalite ve morbiditelerinin yüksek olması nedeniyle tanı ve tedavide dikkat ve aciliyet gerektirirler.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI, Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,