SEFALOSPORİNLER

image_pdfimage_print

Sefalosporinler geniş spekturumlu Beta Laktam antibiyotik gurubudur. Bakteri hücre duvarının sentezini bozarak bakterisidal etki gösterirler.

I. JENERASYON SEFALOSPORINLER

 •  SEFAZOLIN- İV
 • SEFALOTİN-İV
 • SEFAPRİN-İV
 • SEFALEKSIN-PO
 • SEFADROKSİL-PO
 • SEFRADİN-PO

SPEKTRUM

 • S. aureus
 • Streptokoklar ( Grup A, B, Viridans, bazı Pneumokoklar )
 • E. coli
 • Klebsiella pneumoniae
 • Proteus mirabilis
 • aşagıdakilere bakterilere etkisizdir:
 • Enterokoklar
 • Listeria
 • MRSA

KLİNİK KULLANIM:

S. Aureus ve Grup A strep. ın neden olduğu deri ve yumuşak doku enfeksiyonları. Birçok cerrahi girişim öncesi profılakside kullanılır.

II- JENERASYON SEFALOSPORINLER

GRUP A

 • SEFAMANDOL- İV
 • SEFONİSİD-İV
 • SEFUROKSİM-İV
 • SEFORANİD-İV
 • SEFAKLOR-PO
 • SEFUROKSİM AKSETİL-PO
 • SEFPROZİL-PO
 • LORAKARBEF-PO
 • SEFPODOKSİM-PO

GRUP B (SEFEMİSİNLER)

 • SEFOKSİTİN
 • SEFOTETAN
 • SEFMETAZOL

SPEKTRUM:

GRUP A: 1. Jenerasyon sefalosporinlere benzer fakat beta laktamaz pozitif H.Influenza ve Moraksellaya da etkilidir.

GRUP B: Gram (+) etkisi 1. Jenerasyondan azdır fakat anaerob etkileri en yüksek sefalosporinlerdir (B. fragilis dahil ).

KLİNİK KULLANIM:

GRUP A: Sefuroksim ve sefuroksim aksetil toplumdan kazanılmış pnemoniler, bronşit, sinüzit, otit tedavisinde.

GRUP B: sefoksitin, sefotetan ve sefmetazol orta ağırlıkta intra abdominal ve pelvik enfeksiyonların monoterapisinde, diyabetik ayak ve dekübit ülserleri gibi mikst enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

III- JENERASYON SEFALOSPORINLER

 • SEFOPERAZON-İV
 • SEFTAZİDİM-İV
 • SEFTRİAKSON-İV
 • SEFOTAKSİM-İV
 • SEFTİZOKSİM-İV
 • SEFİKSİM-PO

SPEKTRUM:

GRAM – BASİLLER (E. Coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Providencia, Serratia spp.)

Streptokoklar: S. Pneumonia ( orta dereceli penisilin direnci olanlar dahil)  ve diğer streptokoklar.

Stafılokoklar: S. Aureus (MRSA hariç) ve diğer stafılokoklar.

H. influenza, N. menengitidis, Moraksella cataırtıalis ve N. gonorea. Bu gurupta Sefoperazon ve Seftazidim anti-pseudomonaldir.

Anaerob etkileri zayıftır fakat Seftizoksim B. Fragilise etkilidir.

Aşağıdaki bakterilere etkisizdir:

 • Enterokoklar
 • M RSA
 • Listeria
 • S. pneumonia ( yüksek penisilin direnci olanlar )

KLİNİK KULLANIM:

 • Seftriakson: toplumdan kazanılmış pnemoni, Lyme ve S. Viridans endokarditinde kullanılır.
 • Nosokomial pnemonilerde
 • Nosokomial enfeksiyonlar ( komplike uriner sistem enfeksiyonları, gram negatif bakterilerle gelişen yara enfeksiyonları )
 • Menenjitler: H. Influenza, N. menenjitidis ve S. Pneumonia ile meydana gelen menenjitlerde Seftriakson veya Sefotaksim.
 • Febril nötropeni tedavisinde: Sefoperazon veya Seftazidim bir aminoglikozidle kombine edilerek kullanılır.
 • Anogenital gonorede Seftriakson veya Sefıksim kullanılır.
 • En uzun yarı ömrü olan Seftriakson dur ve günde tek doz verilir.
 • Böbrek yetmezliği olan hastalarda Seftriakson ve Sefoperazon için doz ayarlamaya gerek yoktur.

 SEFALOSPORİNLERİN YAN ETKİLERİ

 • Diare ( özellikle Seftriakson )
 • Safra çamuru oluşumu ( Seftriakson )
 • Psedomembranöz enterokolit
 • Hipersensitivite reaksiyonları
 • penisilin allerjisi olanların % 5-10 unda sefalosporinlere karşı çapraz reaksiyon görülebilir.
 • Hipoprotrombinemi: Methythiotetrazol ( MTT) yan zinciri olanlar hipoprotrombinemi yapabilirler; Sefamandol, Sefoperazon, Sefotetan.

SEFALOSPORİNLERE DİRENÇ

 • PBP ( Penisilin Bağlayıcı Protein )değişimi
 • Betalaktamaz oluşumu
 • Permeabilite de azalma

IV- JENERASYON SEFALOSPORINLER

SEFEPİM-IV, IM

SPEKTRUM:

GENİŞ GRAM + VE GRAM – AKTİVİTE

Streptokoklar: S.pneumonia dahil

Stafılokoklar : S. Aureus dahil ( MRSA hariç )

Pseudomonas aureginosa ( seftazidime dirençli suşlar dahil )

Gram – basiller : E. Coli, Enterobakter, Providencia, Proteus, H.influenza, Serratia.

Aşağıdaki bakterilere etkisizdir.

 • Enterokoklar
 • MRSA
 • Anaeroblar
 • Xantomonas maltophilia

KLINIK KULLANIM:

 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.
 • Pseudomonas aureginosa enfeksiyonları.
 • Nosocomial pneumonia.
 • komplike üriner sistem enfeksiyonları.

Sefepimin Gram negatiflere penetrasyonu diğer sefalosporinlerden daha hızlıdır, Betalaktamazlara daha dirençlidir, birçok PBP e yüksek affınite gösterir.

14189 Total 8 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

3.8 / 5. 4

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,