Blog Archives
image_pdfimage_print

ANTİBİYOTİKLERİN KLİNİK KULLANIMLARI

Bu başlık altında klinik kullanımda olan bazı antibiyotiklerin etki spektrumları, seçildiği enfeksiyon hastalıkları, önemli yan etkileri ve mikroorganizmaların bu antibiyotiklere geliştirdikleri direnç şekilleri ele alınacaktır.

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ANTİBİYOTİK DİRENCİ

Antibiyotik direnci bir bakterinin antimikrobiyal ilacın öldürme veya üremeyi durdurucu etkisine karşı koyabilme yeteneğidir. Bakteriler antibiyotiklere doğal dirençli olabilirler ya da kazanılmış direnç gelişebilir.

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA GENEL PRENSİPLER

Antibiyotikler tedavide en çok kullanılan ve kullanımında en çok hata yapılan bir ilaç grubudur. İnsan vücudunun her organında enfeksiyon gelişebileceğinden her daldaki hekimin antibiyotik kullanımını iyi bilmesi gerekir.

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ANTİBİYOTİKLER

Etki mekanizmalarına göre antibiyotikler in sınıflanması.

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PRATİK CERRAHİ PROFİLAKSİ REHBERİ

pratik cerrahi profilaksi rehberi

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

AMPİRİK ANTİBİYOTERAPİ KLAVUZU

ampirik antibiyoterapi klavuzu

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

TRIMETOPRIM – SULFAMETOKSAZOL

Trimetoprim sülfametoxazol Tetrahidrofolat yapımını engelleyerek bakterinin DNA, RNA ve protein sentezini inhibe ederler. bakterinin gelişimi ve üremesi durur, savunma hücreleri tarafından parçalanması kolaylaşır.

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , ,

METRONİDAZOL

Metronidazol Bakterinin nükleik asit sentezini inhibe ederek etki eden bakteriyostatik antibiyotiktir.

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , , , ,

TETRASİKLİNLER

Tetrasiklinler 30s e bağlanıp protein sentezini inhibe ederek etki eden bakteriyostatik antibiyotiklerdir.

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , , , ,

KLİNDAMİSİN

Klindamisin 50s e bağlanıp protein sentezini inhibe edearek etki eden antibiyotiktir.

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , ,