V. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYONDAN KORUNMASI TALİMATI

image_pdfimage_print

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMASI TALİMATI

1.  AMAÇ: Hastanede  sağlık  personellerinin  bulaşıcı  hastalıklardan  korunması  için  yapılması  gereken uygulamaların belirlenmesidir.

2.  KAPSAM: Hastanemizde çalışan tüm sağlık personelini kapsar.

3.  UYGULAMA:

 • Çalışan Güvenliği Hemşiresi tarafından işe yeni başlayan her sağlık personeli için “Bulaşıcı Hastalıklar Takip Formu” doldurulmalı ve sonrasında yapılacak takipler bu formda kayıt altına alınmalıdı
 • İşe girişte her sağlık personeline PPD testi yapılmalı ve viral hepatit markerlerine (HBsAg, anti-HCV) bakılmalıdır.
 • PPD(-) ise yılda bir tekrarlanmalı, PPD(+) ise akciğer grafisi çekilmelidir.
 • HBsAg (-) olan personele 0, 1 ve aylarda Hepatit B aşısı yapılmalıdır.
 • Üçüncü doz hepatit B aşısı uygulamasından sonraki 1-2 ay içinde anti-HBs düzeyine bakılarak anti-HBs ≥10 mlU/ml bulunan bireyler bağışık olarak değ
 • İlk hepatit B aşılama serisinden sonra antikor yanıtı gelişmeyen personel, ikinci üç dozluk aşı uygulaması ile yeniden aşılanmalıdır. İkinci aşı serisinden sonra da antikor yanıtı belirlenmeyenler, yanıtsız bireyler olarak tanımlanır (Bu bireylerin kronik hepatit B enfeksiyonu olma olasılıkları vardır).
 • Aşıya yanıt veren immunkompetan bireyler, anti-HBs düzeyi çok düşse veya belirlenemez duruma gelse bile klinik hepatite ve kronik enfeksiyona karşı bağışık kaldığından rutin olarak destek aşı önerilmemektedir.
 • Daha önce aşılanma durumu bilinmeyen tüm sağlık çalışanlarına 0,1 ve aylarda 3 doz Tetanoz Difteri aşısı yapılır.
 • Tüm sağlık çalışanlarına bir ay ara ile 2 doz KKK(Kızamık,Kızamıkçık,Kabakulak) aşısı yapılır (Aşı kaydı olanlara ve bağışık oldukları gösterilenlere aşı yapılmasına gerek yoktur).
 • Suçiçeği aşısı, sadece immunyetmezlikli kişilerin yattığı servislerde ve yenidoğan servisinde çalışan personellere yapılır.Suçiçeği geçirdiğine dair öyküsü olanlara aşı uygulamasına gerek Öyküsü bulunmayan kişilerin aşılama öncesinde antikor düzeylerinin değerlendirilmesi gereklidir.
 • Hepatit A aşısı, sadece fekal materyale maruz kalan ve çocuk, enfeksiyon hastalıkları servislerinde çalışan sağlık personeli için 6 ay ara ile 2 doz uygulanmalıdır. Aşılama öncesinde antikor düzeylerinin değerlendirilmesi gereklidir.
 • Kesici-delici aletlerle yaralanan personel “Personel Yaralanmalarının İzlenmesi Talimatı”na göre takip
444 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

0 / 5. 0

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,