YAĞ EMBOLİSİ

image_pdfimage_print

Yağ embolisi dolaşımda yağ damlacıklarının bulunmasıdır, klinik bulgu vermeyebilir.

 • Yağ embolisi teşhisi için spesifik diyagnostik bir testi yoktur.
 • Risk faktörleri değerlendirilerek şüpheyi yüksek tutmak gerek,
 • Tedavisi sportif tir.

Yağ embolisi sendromu:

 • Predispozan faktörlerin ortaya çıkışından 24 -72 saat sonra beliren :
 • Peteşiyal döküntü,
  • Özellikle baş boyun, göğüs ön yüzde, subkonjuktival, aksillar, bölgede peteşiyal döküntü vakaların % 2- 50 sinde görülür.
 • Solunum şikayetleri:
  • Taşipne, dispne,
  • Dinlemekle krepitan raller,
  • Hemoptizi,
  • Bilateral infiltrasyon,
  • İleri vakalarda ARDS,
 • Nörolojik bulgular:
  • Konfüzyon,
  • Baş dönmesi ,
  • İleri vakalarda Koma,
 • Ateş
 • Kardiyovasküler sistem:
  • Taşikardi,
  • Hipotansiyon,
 • Retinal değişiklikler:
  • Peteşi,
  • Purtscher retinopatisi,
 • Sarılık
 • Renal :
  • Oligüri,
  • Anüri,
 • Hematolojik:
  • Trombositopeni < %50 den fazla azalma,
  • Ameni <%20 den fazla azalma,
  • Sedimantasyon saatte >71 üzerinde,
  • Yağ makroglobüli,nemisi ,

Yağ Embolisi tanısı nasıl konur?

 • Yukarıdaki bulguları destekleyen laboratvuar verileri,
 • Yağ globülleri ( non spesifik ve insensitif dir.
 • PA AC filmi: orta ve üst loblarda bilateral infiltrasyon ( kar fırtınası görüntüsü ),
 • Lipaz ve Fosfolipaz – A2 de artış,
 • Pulmoner Arter kateteri var ise PA basıncında artış,
 • Bronko Alveolar Lavaj örneğinde: makrofajlar içerisinde yağ vakuollri ( tanısal sensitivitesi düşüktür),
 • Kranial Tomografi: genellikle normaldir, ileri vakalarda ödem ve nonspesifik infaktüsler görülebilir.

Yağ embolisi için predispozan faktörler:

 • Travma,
 • Ortopedik cerrahi girişimler,
 • Alt ekstremite ve pelvik kırıklar, uzun kemik kırıklarının %20 sinde yağ embolis iolur.
 • Kapalı kırıklar,
 • Adipoz doku travması, mekanik travma, liposuction,
 • Yumuşak doku travması,
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Kemik iliği travması,
 • Eksojen yağ enjeksiyonu: Total parenteral beslenme ( TPN), propofol, lenfografi,
 • Diğer yağ emboli sebepleri:
  • Orak hücre anemisi krizi,
  • Yanıklar,
  • Pankreatit,
  • Yüksek iftifa hastalığı,
  • Ekstra korporeal dolaşım.

Yağ embolisi tedavisi:

 • Masif yağ embolisinde mortalite tedaviye rağmen %5-15 arasında dır.
 • HEPARİN: rolü tam olarak aydınlarılamamıştır, teorik olarak lipazı aktive ederek lipemik serumu temizlediği düşünülüyor ancak altta yatan patolojinin ( kırık vb.) aşırı kanama riski var.
 • Profilaktik steroid kullanımının hiçbir faydası olmadığı gösterilmiş.
 • Yağ embolisini azaltmak – önlemek için: eksternal cerrahi fiksasyon, hipovoleminin hızla düzeltilmesi önerilir.

Referanslar

 • Mellor, A, and N. Soni. “Fat embolism.”Anaesthesia 2001; 56(2): 145.
 • Georgopoulos & Bouros. “Fat Embolism Syndrome: Clinical Examination is Still the Preferable Diagnostic Method.” Chest 2003; 123(4): 982-3.
130 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in MEDİKAL
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,