VÜCUT SIVILARINDA HÜCRE SAIMI

image_pdfimage_print

ÇEŞİTLİ VÜCUT SIVILARINDA HÜCRE SAYIMI

BOS ta hücre sayımı:

BOS’ta hücre sayımı ideal olarak Fuchs-Rosenthal sayma kamarası ile yapılır. Bu kamarada sayım alanının kenarları 4 mm ve derinliği 0.2 mm olup alanı 16 mm2, hacmi ise 3.2 mm3’dür. BOS hiç sulandırılmadan sayma kamarasına konarak sayılabilir. Bunun için herhangi bir işlem yapmadan Fuchs-Rosenthal sayma kamarasına lameli yerleştirildikten sonra lamel kenarından sızdırarak sıvının tüm alana yayılması sağlanır. Daha sonra tüm alanda görülen hücreler sayılır ve bulunan rakam üçe bölünür (toplam hacim yaklaşık 3.2 mm3 olduğundan, 1 mm3’deki sayıyı bulmak için üçe bölünür). Eritrosit sayısı çok fazla olduğunda lökositleri saymak zorlaşabilir. Bu durumda lökosit miyarı kullanılır (lökosit miyarı eritrositleri ortadan kaldırır). Lökosit pipeti ile 1 çizgisine kadar lökosit miyarı, 11 çizgisine kadar BOS çekilir. Biraz bekledikten sonra sayma kamarasında sayılır. Bu durumda yine tüm alan sayılarak bulunan rakam üçe bölünür ( 3.2 x 10/11= 2.9).
Fuchs-Rosenthal sayma kamarası yok ise Thoma lamı da kullanılabilir. Bunun için, herhangi bir işlem yapmadan Thoma lamına lameli yerleştirildikten sonra BOS lamel kenarından sızdırılarak sıvının tüm alana yayılması sağlanır. Sonra tüm alanda ( yani 4×4=16 büyük kare) hücreler sayılır. Thoma lamının kenarları 1 mm, derinliği 0.1 mm, toplam hacmi ise 0.1 mm3’dür. Bu nedenle tüm alanın sayılması ile bulunan rakam 10 ile çarpılır ise 1 mm3 deki sayı bulunur. Eritrosit sayısı fazla ise yukarıda anlatıldığı şekilde lökosit miyarı kullanılarak sayım yapılır ve lökosit sayısı bulunur.
Hücre tipini tespit etmek gerekiyorsa ( lenfosit ve PNL ayrımı teşhiste önemlidir), BOS, 1/1 oranında metilen mavisi ile karıştırılır, 5-10 dakika bekletildikten sonra mikroskopta incelenirse, parçalı çekirdekli lökositler ve lenfositler birbirinden ayrılabilir.Sonuç % olarak belirtilir ( örneğin % 75 PNL, % 25 lenfosit).

Periton sıvısı (periton mayii, assit mayii ), Plevra sıvısı (mayii), perikard sıvısı (mayii), eklem sıvısı (sinovyal sıvı) ve diğer vücut sıvılarında hücre sayımı:

Bu sıvılarda hücre sayımı Thoma lamı ile yapılır. Ya sulandırma yapmadan lama konarak sayılır, veya lökosit miyarı ile sulandırılarak tüm alandaki lökositler (veya istenmişse eritrositler) sayılır. ( Lökosit pipeti ile 1 çizgisine kadar lökosit miyarı, 11 çizgisine kadar periton sıvısı çekilir. Biraz bekledikten sonra sayma kamarasında sayılır). Bulunan rakam 10 ile çarpılır ise 1 mm3 deki sayı elde edilir. Eklem sıvısında lökosit miyarı kullanılmaz, çümkü içindeki asetik asit pıhtılaşmasına sebep olur.
Teşhis açısından lökositlerdeki parçalı yüzdesi (polimorf nüveli lökosit- PNL) önemlidir. Bunun için 1/1 metilen mavisi ile boyanarak hücre tipleri ayırd edilir.

1614 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in MEDİKAL
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,