Ad- TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK KABUL VE RET KRİTERLERİ:

image_pdfimage_print

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK KABUL VE RET KRİTERLERİ:

A- TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK KABUL KRİTERLERİ:

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarına gelen örneklerin doğru şekilde çalışılıp raporlanabilmesi örneğin kabulü ile başlar. Aşağıda örnek kabulü için geçerli standartlar belirlenmiştir. Bu standartlar laboratuvar çalışanları dahil tüm hastane çakışanlarını ilgilendirir.

 • Tüm örneklerin ilgili doktor tarafından otomasyon sistemine eksiksiz olarak kaydedilmiş olması gerekmektedir.
 • Örneklerin numune alma talimatına ve numune taşıma talimatına uygun şekilde alınmış ve laboratuvara taşınmış olması gerekir, aksi halde numune reddedilmelidir.
 • Alınan numune ile otomasyon ekranındaki istem birbirini tutmalıdır aksi halde eksik veya yanlış numune nedeniyle otomasyon üzerinden örnek reddedilir, yeni örnek istenir ve hata formu düzenlenir.
 • Örnekler analitik süreçte de reddedilebilir: çalışmaya alınan örnekler hemolitik, lipemik vb. olabilir ve çalışmak mümkün olmadığında çalışma analitik süreçte durur. Bu durum otomasyon üzerinden bildirilir hata formu düzenlenir gerekirse yeni örnek istenir.
 • Amip bakılacak dışkı örneği taze ve baryumsuz olmalıdır ve bekletilmeden incelenmelidir.
 • İdrar kültürü için, usulüne uygun olarak orta akım idrarı steril kaplara konulmalıdır ve en geç yarım saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 • Balgam kültürü için verilecek balgam örneği, dişler fırçalandıktan ve ağız iyice su ile çalkalandıktan sonra tercihen sabah verilmeli ve tükürük olmamalıdır.
 • ARB bakılacak idrar örnekleri, steril kaba alınmış sabah ilk idrarı olmalıdır.
 • Tüm örnekler mümkünse antibiyotik alınmadan verilmiş olmalı, antibiyotik alınmış ise belirtilmelidir.
 • Örnekler kültür ekimleri ve preparat hazırlamaya yetecek miktarda olmalıdır.
 • Kan kültürleri hasta başında kan kültür şişesine aktarılır en kısa sürede laboratuvara gönderilir.
 • Kan alma ünitelerince alınan kan örnekleri vakumlu, steril,  jelli ve özellikli tüplere alınmalıdır.
 • İdrar örnekleri steril idrar kaplarına alınmalıdır.

B- TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI NUMUNE RET KRİTERLERİ:

 • Testelrin doğru çalışılması ve sonuçlanması örneklerin doğru kabulüne ve uygunsuz örneklerin erken dönemde reddine bağlıdır. Bu konu tüm hastane çalışanlarını ilgilendirir. Numune red yapılan testelr aynı zamanda hata izlem formuna kaydedilip ilgili birime gönderilir, numunelerin reddedilme nedenleri aylık olarak analiz edilmelidir.
 • Servislerden gönderilen etiketsiz, kime ait olduğu belli olmayan, istemi otomasyon üzerinden yapılmamış, hasta bilgileri eksik, örnek ile istemin uyuşmadığı, otomasyon ile örnek üstündeki bilgilerin uyuşmadığı, barkodu eksik örnekler reddedilir. Otomasyon üzerinden hata formu düzenlenir, yeni örnek istenir.
 • Alındıktan sonra uygunsuz koşullarda bekletilmiş örnekler reddedilir.  Uygun olmayan tüplerde alınmış örnekler reddedilir.
 • Tek bir giriş ile bir hastadan ikinci örnekle aynı incelemenin tekrarı reddedilir.
 • Hemen ekilemeyecekse idrar kültürü buzdolabında birkaç saat bekletilebilir. Etüvde bekletilmiş idrar kültür için uygun değildir, reddedilir.
 • Geç saatte gelen ve ARB bakılması istenen balgam ve idrar örnekleri buzdolabında bekletilebilir.
 • Baryumlu dışkı örnekleri hiçbir işleme alınmadan reddedilir (Parazit, kültür, amip ELISA,  Helicobacter pylori antijen testi gibi).
 • Miktar olarak yetersiz örnekler reddedilir.
 • Uygun steril kaba alınmamış örnekler (Örn: Evden bir kavanoza konmuş idrar) reddedilir.
 • Tükürük verilmişse, balgam kültürü için uygun değildir, reddedilir.
 • Kan ve idrar eşgüdümlü istendiği durumlarda numunelerin ayrı ayrı günlerde gelmesi durumunda materyaller işleme alınmaz.
 • Bayanların menstrasyon dönemlerinde idrar numuneleri vermeleri uygun değildir, örnek reddedilir.

SEROLOJİ CİHAZI TESTLERİ İÇİN NUMUNE RED NEDENLERİ

 • HEMOLİZLİ NUMUNELER,
 • AŞIRI LİPEMİK SERUMLAR,
 • AŞIRI İKTERİK SERUMLAR,
 • BARKODSUZ ÖRNEKLER,
 • YETERSİZ NUMUNELER REDDEDİLİR, ÇALIŞILMAZ.
 • NUMUNE ÖRNEĞİ AÇKEN ALINMASI GEREKTİĞİ HALDE, HASTANIN TOK OLMASI,
 • HASTANIN NUMUNE ALINMASI İÇİN BELİRLENEN ZAMAN / SÜRE’YE UYMAMASI.
 • NUMUNE TRANSFER SÜRELERİ GEÇMİŞ NUMUNELER REDDEDİLİR.

KOAGÜLASYON TESTLERİ İÇİN NUMUNE RED NEDENLERİ

 • PIHTILAŞMIŞ ÖRNEKLER,
 • TÜPLERİN ÜZERİNDE BELİRTİLEN İŞARETE UYULMAYARAK EKSİK YA DA FAZLA KAN ALINMASI,
 • ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN TÜPLERE KAN ALINMIŞ OLMASI DURUMUNDA ÖRNEKLER
 • REDDEDİLİR, ÇALIŞILMAZ.
 • BARKODSUZ ÖRNEKLER,
 • NUMUNE TRANSFER SÜRELERİ GEÇMİŞ NUMUNELER REDDEDİLİR.

COOMBS TESTLERİ İÇİN NUMUNE RED NEDENLERİ

 • HEMOLİZLİ NUMUNELER,
 • AŞIRI LİPEMİK SERUMLAR,
 • AŞIRI İKTERİK SERUMLAR.
 • BARKODSUZ ÖRNEKLER,
 • NUMUNE TRANSFER SÜRELERİ GEÇMİŞ NUMUNELER REDDEDİLİR

HEMOGRAM İÇİN NUMUNE RED NEDENLERİ

 • PIHTILAŞMIŞ ÖRNEKLER,
 • NUMUNE TÜPÜNDE KANIN GEREĞİNDEN AZ VEYA ÇOK OLMASI.
 • BARKODSUZ ÖRNEKLER,

SEDİMENTASYON İÇİN NUMUNE RED NEDENLERİ

 • PIHTILAŞMIŞ ÖRNEKLER,
 • HEMOLİZLİ NUMUNELER,
 • AŞIRI LİPEMİK SERUMLAR,
 • NUMUNE TRANSFER SÜRELERİ GEÇMİŞ NUMUNELER REDDEDİLİR,
 • NUMUNE TÜPÜNDE SERUM GEREĞİNDEN AZ VEYA ÇOK OLMASI.
 • BARKODSUZ ÖRNEKLER.
231 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in LABORATUVAR KALİTE DÖKÜMANLARI