Blog Archives
image_pdfimage_print

TRANSFERRİN

Transferin kanda demiri taşıyan bir proteindir. Her bir trasferrin molekülü iki tane demir taşır. Transferrin testi tek başına bir hastalığı göstermez.

Posted in TESTLER
Tags: , , , , , , , , , ,

B CELL LÖSEMİ / LENFOMA PANELİ

B lenfositleri kanın beyaz hücreleridir. İmmün sistemin önemli hücreleridir. B cell Lösemi Lenfoma panelinde bu hücrelerin yüzeyinde yer alan proteinlere bakılır.

Posted in TESTLER
Tags: , , , , , , , , , , , ,