Blog Archives
image_pdfimage_print

BRUCELLA AGLÜTİNASYON TESTLERİ

BRUCELLA LAM AGGLUTİNASYON TESTİ (ROSE-BENGAL): Brusella için spesifik olan İmmunoglobulin G’leri saptamak amacıyla kullanılır.

Posted in MEDİKAL
Tags: , , , , , , ,

XIII. POLİMORFİK ENFEKSİYONLAR

Mikroorganizmalar sinir sisteminin birçok bölümünde aynı anda değişik derecelerde enfeksiyonlara neden olabilirler. Periferik sinirler, medüllospinalis ve beyin olarak kabaca üçe bölünebilen sinir sistemi içinde iki veya daha fazla sistemi etkileyen enfeksiyonlara polimorfik enfeksiyonlar adı verilir.

Posted in MSS ENFEKSİYONLARI
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

BRUSELLA

Ateş atakları ile seyreden bulaşıcı mikrobik hastalık. Bruselloz insanlara da bulaşabilen bir hayvan hastalığıdır. Koyun, keçi, sığır at ve köpekler arasında sık görülür. Gripal şikayetler ile başlar ancak uzun süren yakınmalara yol açar.

Posted in HASTALIKLAR
Tags: , , , , , , , , , , , , ,