B.SÜRVEYANS YÖNTEMİ VE KAPSAMI

image_pdfimage_print

SÜRVEYANS YÖNTEMİ VE KAPSAMI

1.  AMAÇ

Hastane enfeksiyonu hızlarının ve zaman içinde meydana gelen değişikliklerin saptanması, enfeksiyon hızlarındaki anlamlı artışların fark edilmesi, kontrol önlemlerinin alınması ve bu önlemlerin etkinliğinin araştırılması için yürütülmesi gereken sürveyans programının yöntemini belirlemektir.

2.  TANIM

Sürveyans; belirli bir amaca yönelik olarak veri toplanması, toplanan verilerin bir araya getirilerek yorumlanması ve sonuçların ilgililere bildirilmesinden oluşan dinamik bir süreçtir.

Hastane enfeksiyonu; hastanın hastaneye başvurduğu anda inkübasyon döneminde olmayan, yatışından en  az 48-72  saat sonra veya taburcu  olduktan sonra 10 gün  içinde gelişen enfeksiyonlardır.

3.  KAPSAM

Enfeksiyon Kontrol Hekimi ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi (EKH)’ni kapsar.

4.  UYGULAMA

  • Hastanede Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi, Göğüs Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi ve Göğüs Cerrahisi Ünitesinde aktif prospektif hastaya dayalı, laboratuar destekli sürveyans yapılmalıdır.
  • Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ve Göğüs Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde invaziv araç ilişkili sürveyans (mekanik ventilatör, üriner kateter, santral venöz kateter), Göğüs Cerrahisi Ünitesinde ise cerrahi alan ilişkili sürveyans yapılmaktadır.
  • Salgın şüphesi durumunda retrospektif sürveyans yapılmaktadır.
  • EKH Mikrobiyoloji laboratuvarlarından kültür sonuçlarını günlük izleyerek, pozitif kültür sonucu olan hastaları saptar ve dosyalarını
  • EKH sürveyans yapılan kliniklere ve yoğun bakımlara günlük vizitler yaparak hastaların lökosit, CRP, ateş değerlerini, aldığı antibiyotikleri, kültür sonuçlarını, mekanik ventilasyon ve invaziv araçlarla ilgili bilgileri “Klinik Sürveyans İzlem Formu” ve “Yoğun Bakım Sürveyans İzlem Formu”na Gerek duyduğunda hastayı izleyen hekim ve Enfeksiyon Kontrol Hekiminin görüşlerini alarak hastane enfeksiyonu tanımına uyan hastaları saptar.
  • Hastane enfeksiyonu saptanan hastalar ile ilgili bilgiler EKH tarafından “Hastane Enfeksiyonları Erişkin Hasta Takip Formu”na ve internet aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’nın hastane enfeksiyonları sürveyans sistemine
  • EKH en az haftada bir kez çalışmaları değerlendirmek amacıyla Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile bir araya Her ayın sonunda enfeksiyon hızları değerlendirilerek gerekirse düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.
  • Sürveyans sonuçları (enfeksiyon hız raporları, invaziv araç ilişkili enfeksiyon hızları,etken dağılım raporları,antibiyotik direnç yüzdeleri, ameliyat tipine özgü enfeksiyon hız raporları) 3 ayda bir hastane yönetimi ve sürveyans yapılan birimlerin sorumluları ile paylaşılır.
172 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,