C.SALGIN İNCELEME TALİMATI

image_pdfimage_print

SALGIN İNCELEME TALİMATI

1.  AMAÇ

Salgına konu olan hastalığı ya da enfeksiyon etkenini daha fazla yayılmadan kontrol altına alabilmek, enfekte veya kolonize olmamış kişilere bulaşmasını durdurabilmek, benzer durumların tekrarlanmasını önleyebilmek ve daha önceden bildirilmemiş yeni rezervuarlar ve bulaş yollarını tanımlamak amacıyla işlem basamakları belirlemektir.

2.  KAPSAM

Şüpheli salgın durumunda oluşturulacak Salgın İnceleme Ekibi’ni kapsar. Salgın İnceleme Ekibi; Enfeksiyon kontrol hekimi, Enfeksiyon kontrol hemşiresi, Mikrobiyoloji laboratuarı sorumlusu, Epidemiyolog, ilgili bölümün sorumlusu veya görevlendireceği bir hekim ve hemşireden oluşur.

3.  TANIM

Salgın; bir hastalığın bir yerde, belirli bir zaman diliminde beklenenden fazla görülmesi ya da belirli ortak özellikleri nedeniyle kümeleşme göstermesi olarak tanımlanır.

4.  UYGULAMA

 • Salgın İnceleme Ekibi ön inceleme ve tanımlayıcı araştırma amacıyla; sürveyans, mikrobiyolojik ve diğer (patoloji raporları, eczane kayıtları, radyoloji raporları, anestezi kayıtları, poliklinik defterleri ) kayıtları inceler, klinik ve laboratuar çalışanları ile görüşmeler yapar.
 • Geçici bir vaka tanımı oluş Vaka tanımında “kim, ne zaman, nerede” sorularının net bir şekilde cevaplanması gereklidir.Örnek: 1 temmuz-30 eylül 2013 tarihleri  arasında yoğun bakım ünitesinde yatan ve kan kültüründe Pseudomonas aeruginosa üreyen hastalar gibi.
 • Konu ile ilgili literatür incelemesi yapılır.
 • Vaka tanımına uyan tüm hastaların dosyaları ayrıntılı bir şekilde taranır.
 • Tüm vakaları ve salgın incelemesi açısından önem taşıyan özelliklerini içeren bir liste hazırlanır.
 • Laboratuarla iletişim kurularak önemli olabileceği düşünülen tüm izolatların (hasta izolatları veya şüpheli kaynaklardan alınan kültürler) saklanılması
 • Vakalar belirlendikten sonra salgın dönemini, salgın öncesi dönemle karşılaştırabilmek amacıyla Y ekseni vaka sayısını, X ekseni zamanı gösteren bir salgın eğrisi çizilir.
 • İki dönemdeki (salgın öncesi-salgın) atak hızlarının (hastalık sayısı/risk altındaki kişi sayısı) istatistiksel olarak karşılaştırılması sonucunda bunun gerçek bir salgın olup olmadığına karar Salgın öncesi dönemin sağlıklı bir şekilde temsil edilmesi için en az altı aylık veri incelenmelidir.
 • İncelenen konu ile ilgili yazılı standartlar (varsa) incelenir ve bunlara ne ölçüde uyulduğu araştırılır.
 • Toplanan tüm verilerin ve literatür bilgilerinin ışığında salgının nasıl geliştiğini açıklamayı hedefleyen bir hipotez geliştirilir.
 • Tüm bu çalışmalar yürütülürken bir yandan da yayılımın önlenmesi için gerekli kontrol önlemleri alınır.
 • Salgın kaynağı olabileceğinden şüphelenilen aletlerin (varsa) kullanımdan kaldırılması
 • Muhtemel bir risk faktörünün, salgının ortaya çıkışında rolü olduğunu kesinleştirmek için risk faktörü, araştırılan durumun (enfeksiyon, kolonizasyon ) ortaya çıkışından önce mevcut olmalıdır.
 • Risk faktörünün araştırılan durumla ilişkili olduğu istatistiksel yöntemlerle gösterilmelidir. Bunun için vakaların araştırılan durumdan etkilenmeyen hastalarla (kontrol grubu) karşılaştırılması (vaka-kontrol çalışması) ya da belirli bir risk faktörü taşıyan hastalarda araştırılan durumun görülme sıklığı ile bu risk faktörünü taşımayan hastalarda aynı durumun görülme sıklığının karşılaştırılması gereklidir (kohort çalışması).
 • Enfeksiyon kontrol ekibince gerekli görülen durumlarda iki mikroorganizma arasındaki klonal ilişkiyi araştırmak için moleküler tiplendirme yöntemlerine başvurulabilir.
 • Hastane ortamında bulunan yüzeyler çok sayıda mikroorganizma ile kontamine olduğu için salgın incelemeleri sırasında rutin ortam kültürü alınmasından özellikle kaçınılmalıdır.
 • Yürütülen salgın incelemesi sırasında cansız materyalle ya da yüzeylerle araştırılan durum arasında bir ilişki olduğunun gösterilmesi durumunda sadece gerekli görülen yerlerden kültür alınabilir.
 • Hastaların takibinde “İzolasyon Prosedürü”nde belirtilen önlemler uygulanır.
 • Enfeksiyon kontrol önlemlerinin etkinliğini belgelemek için sürveyans sürdürülür.
 • Salgın incelemesi boyunca ilgili bölümler ve hastane idaresi ile sürekli iletişim sağlanmalıdır.
150 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,