RENAL SENDROMLAR

image_pdfimage_print

Nomenklatür :

 • FOKAL: Glomerüllerin < %50 den azı etkilenmiştir.
 • DİFFÜZ: Glomerüllerin > %50 den fazlası etkilenmiştir,
 • PROLİFERATİF: Hipersellüler glomerül,
 • MEMBRANÖZ: glomerül Bazal Membranı ilgilendiren,
 • PRİMER GLOMERÜLER HASTALIK: Sadece glomerülü tutar,
 • SEKONDER GLOMERÜLER HASTALIK: Glomerül ve diğer organlarıda ilgilendirir, ör: diyabetik nefropati.

NEFRİTİK SENDROMLAR

Glomerüler endotelial inflamasyon ve hasar nedeniyle idrarla kan kaybı vardır, inflamasyon kapiller duvarını zedeleyerek eritrosit kaçağına yol açar, idrarda hipersellülarite görülür, idrar bulanıktır,

 • Hematüri ( eritrosit slendirler )
 • Proteinüri (günde 3.5 gramdan az )
 • Hipertansiyon,
 • Periorbital ödem
 • Böbrek yetmezliği
 • Oligüri.
  • Örnek
   • DİFFÜZ PROLİFERATİF GLOMERÜLONEFRİT

    • Tip III hipersensitivite ye bağlıdır
    • Genellikle çocukluk çağında görülür,
    • Post streptokoksik,
    • Glomerüler genişleme ve hipersellülarite vardır,
    • Granular IgG, IgM ve C3
    • Sub epitelial birikim ( hump)
    • Periferal ve periorbital ödem,
    • Kokakola şeklinde idrar
    • Hipertansiyon görülür.
   • KRESENTRİK GLOMERÜLONEFRİT ( ESKİ ADI RAPİDLY PROGRESSİF GLOMERÜLONEFRİT)

    • Tip II hipersensitiviteye bağlıdır, IgG tipi anti glomerül bazal membran antikorları patolojiden sorumludur,
    • Glomerüllerde hilal şeklinde depolanma,
    • Bu hilaller fibrin +plazma proeinleri+monositler+makrofajlar dan oluşur.
    • Prognoz kötüdür,
    • Renal fonksiyonlar günler içerisinde bozulur.

NEFROTİK SENDROMLAR

Nefrotik=protein kaybı var,

 • Massif proteinüri ( günde >3.5 gram ın üstünde) vardır protein nedeniyle idrar köpürür.
 • Protein kaybı nedeniyle kanda hipoproteinemi vsrdır,
 • Protein kaybı nedniyle ödem gelişir,
 • Hiperlipidemi vardır,
 • Epitel hasarı nedeniyle glomerüler bazal membran hücrelerinin ayaksı çıkıntılarında yapışıklık oluşur ( fusion of foot processes)
 • İdrarda Anti trombin III kaybı (ATIII) nedniyle hiperkoagülobilite gelişir,
 • Tromboembolik olaylara meyil artar.
  • Örnek:
   • PRİMER NEFROTİK SENDROMLAR

    • Ayaksı çıkıntıların silindiği yok olduğu görülür ( effacenment of foot processes)
     • FOKAL SEGMENTER GLOMERÜLOSKLEROZ

      • Medullaya yakın glomerüllerde hyalin depolanma görülür,
      • IgM tipi antikorlar vardır
      • Dubendotelial depolanma görülür.
     • MİNİMAL DEĞİŞİKLİK HASTALIĞI ( MİNİMAL CHANGE DİSEASE)

      • Erkek çocuklarda sık görülür,
      • Ayaksı çıkıntılarda füzyon vardır,
      • Glomerül bazal membran da negatif yük kaybolmuştur.
    • Glomerül bazal membranda kalınlaşma, immün kompleks depolanması ve granüler innün floresansın pozitif olduğu nefrotik sendromlar;
     • MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRİT

      • Hiperplazi olmadan Kapiller loop ve glomerül bazal membranı kalınlaşmıştır,
      • IgG deoplanması vardır,
      • Silver spikes ( BM) surrounding black dots ( immune deposits)
     • MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERÜLONEFRİT( ESKİ ADI MEZANGİO KAPİLLER GN)

      • Kapiller loop ta kalınlaşma
      • Karnabahar görünümlü hiperplazi,
      • Diffüz proliferatif değişim,
      • Mesangial proliferasyon,
      • Tip I de ( %90 görülür) immün kompleks subendotelial depolanma,
      • Tip II de ( %10 görülür) C3 nefritik faktör bazal membranda dens depolanma görülür.
    • SEKONDER NEFROTİK SENDROMLAR

     • DİYABETİK GLOMERÜLO-NEFROPATİ

      • Mesangial genişleme
      • Baal membranda kalınlaşma,
      • KİMMELSTEEL – WİLSON lezyonları ( eozinofilik nodüler glomerfüloskleroz),
      • Efferent arteriollerde Hyalin arteriolo skleroz,
      • Glomerüllerde basınç artışı,
      • Hiperfiltrasyon
      • Mesangial skleroz,
      • Nefrotik sendrom,
      • Angiotensin Konverting enzim inhibitörleri etkilidir.
     • AMİLOİDOZ

      • Glomerüller pembe sasllüler madde ile dolar,
      • Kongo kırmızısı ile boyanırsa bu madde elma yeşili görüntü verir,
      • TBC, Multipl myelom, Romatoid artrit, HIV, SLEKronik hepatitlerin komplikasyonu olarak sık görülür.

HEM NEFRİTİK HEM NEFROTİK SENDROMLAR

 • MEMBRANO PROLİFERATİF GLOMERÜLO NEFRİTLER ( bkz üstte)

 • FOKAL GLOMERÜLONEFRİTELR

  • Mesangial IgA depolanması vardır,
  • Mesangial genişleme vardır,
  • Fokal ve segmental proliferasyon vardır,
  • Erişkinlerde en sık görülen glomerülonefrittir,
  • Rekürran hematüri olur,
  • Proteinüri vardır
  • % 25 vaka kronik böbrek yetmezliğine gider.
 • HENOCH –SCHONLEİN PURPURASI

  • Çocuk,
  • Purpurik deri döküntüsü,
  • Eklem ağrısı ,
  • Kolik,
  • Genellikle orta hafif fokal glomerülonefrit var,
  • Mesangial IgA depolanması görülür.
 • İNFEKTİF ENDOKARDİT

  • Vakaların %10 -20 sinde fokal glomerülonefrit vardır,
  • Subentothelial ve mesangial IgG birikimi görülür.

 

147 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in MEDİKAL
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,