Osmotik frajilite testi

image_pdfimage_print

Laboratuvar Teknisyenleri İçin Osmotik Frajilite Testi Nasıl Yapılır ?

Bütün canlı hücreler bir elektrolit solüsyonu içerisinde yaşarlar eğer dış ortam osmotik basıncı düşerse hücre içerisine sıvı girer ve bir süre sonra hücreyi parçalar. Alyuvarların osmotik dirençleri demek giderek artan dilüsyonlardaki sıvı içerismndeki eritrositler belli bir yerde parçalanmaya başlarlar amaç  bu noktanın tespitidir.

Araç ve Gereçler: 14 adet deney tüpü (1 x 10 cm), tüp sehpası, 1 cc’lik ince dereceli pipet, % 1 ve % 0.85’lik NaCl eriyikleri, saf su, cam kalemi ve kan örneği.

Deneyin Yapılışı: 14 adet tüp kullanılır. Tüplerden biri kontrol tüpü olarak tayin edilir. Kontrol tüpüne (1 ml %1lik NaCl) + 1 damla kan katılır. Kontrol tüpünde izotonik ortam oluşturulmuş olur ve normal bir kanın da bu ortamda hemolize uğraması beklenemez. Diğer tüplerede sırasıyla

Final

Kons. (%)

Distile su ml. 1%Nacl(ml) Test tüpü
1.00 0.0 10.0 1
0.85 1.5 8.5 2
0.75 2.5 7.5 3
0.65 3.5 6.5 4
0.60 4.0 6.0 5
0.55 4.0 5.5 6
0.50 5.0 5.0 7
0.45 5.50 4.5 8
0.40 6.0 4.0 9
0.35 6.0 3.5 10
0.30 7.0 3.0 11
0.20 8.0 2.0 12
0.10 9.0 1.0 13
0.00 10.0 0.0 14

giderek artan hipotpnik ortam a katılır ve 2 saat oda ısısında bekletilir. Tüpler gün ışığına veya yazıya tutulur. hemoliz oluşup oluşmadığına bakılır

Yorumlanması:
Hemolizin başladığı tüpteki tuz eriyiği yoğunluğu minimal dayanıklılıkdır.

Osmotik Frajiliteyi etkileyen durumlar

 • Eritrositerin Hacmi,
 • Eritrositlerin Volümü,
 • Eritrositlerin Yüzey alanı,
 • Eritrosit Membran yapısı ve Permeabilitesi,
 • Eritrositlerin yüzey / Volüm oranları dır.

Osmotik Frajilite Normal Değerleri:

 • Hemolizin başladığı dilüzyon: 0,45-0,5 % NaCl
 • hemolizin tamamlandığı dilüsyonlar 0,3 – 0,33 % NaCl dilüsyonlar dır.

Osmotik frajilitenin düştüğü frajilitenin arttığı durumlar

 • Herediter Sferositoz

Ozmotik frajilitenin Düştüğü rezistansın arttığı durumlar

 • Retikülositoz,
 • Orak hücre
 • Target cell
326 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HEMATOLOJİ
Tags: , , , , , , , , , ,