O. AMELİYATHANEDE ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

image_pdfimage_print

AMELİYATHANEDE ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

 1. AMAÇ: Ameliyathane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi için gerekli enfeksiyon kontrol standartlarının oluşturulmasıdır.
 2. KAPSAM: Ameliyathane çalışanlarını

3.  UYGULAMA:

 • Ameliyathanenin tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte ve derzsiz malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
 • Ameliyathane girişinde paspas veya yapışkan yüzeyli malzeme kullanılmamalıdır.
 • Ameliyathanenin iç donanımı minimal seviyede tutulmalı ve kolay temizlenebilir eşyalar kullanılmalıdır.
 • Ameliyathane içerisinde steril, yarı steril ve steril olmayan alanlar Belirlenen bu alanlar uyarıcı yazılarla tüm personel tarafından görülebilecek şekilde belirtilmelidir.
 • Enfeksiyon kontrolü ve fonksiyonel işleyiş açısından temiz alanlar (ameliyathane odaları, steril malzeme ve cerrahi yıkanma odaları) ve kontamine alanlar (hasta girişi, giyinme, ofis ve ameliyat sonrası bakım alanları) birbirinden ayrılmış olmalıdır. Temiz alana cerrahi giysi, bone ve maske ile geçilmelidir.
 • Temiz ve kirli malzeme akışı fizik olarak mümkünse ayrı ulaşım yolundan sağlanmalıdır. Eğer sağlanamıyorsa malzemelerin taşınmasında kirli ve temiz malzemelerin birbirine temas etmeyecek şekilde zamanlama ve taşınma kuralları oluşturulmalıdır.
 • Ameliyathane sıcaklığı 20–23 Cº olmalı, ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18–26 Cº arasında Nem oranı minimum %30, maksimum %60 olmalıdır.
 • Ameliyathanenin özel havalandırma sistemi olmalıdır. En az %90 etkinliğe sahip filtre sistemi ile saatte en az 15 kez hava değişimi sağlanmalı ve bu değişimlerin üçü dış hava kullanılarak yapılmalıdır. Dışarıdan kirli hava girişini engellemek için kademeli şekilde pozitif basınç korunmalıdır. Bu amaçla ameliyat odalarının kapıları otomatik ve giriş çıkışı kontrollü olmalıdır.
 • Havalandırma ve filtre sistemleri kuruluş aşamasında yetkili firmalarca valide edilmeli, düzenli bakım ve onarımları yaptırılmalıdır. Filtre etkinliği en çok altı ayda bir partikül sayımı ile denetlenmeli ve gereğinde ya da üretici firma önerileri doğrultusunda belirli aralıklarla değiştirilmeli ve kayıtlar saklanmalıdır.
 • Aynı anda ameliyat odasında birden fazla vaka alınmamalıdır.
 • Hastaların ameliyathane içine transferi için uygun bir transfer sistemi kullanılmalıdır.
 • Hastaların servislerde kullanılan çarşaf, nevresim, örtü ve kıyafetler ile ameliyathaneye girmesi
 • Serum, ilaç ve benzeri malzemelerin fazla miktarda toz, partikül içeren dış ambalajları ameliyathane içerisine sokulmamalıdır.
 • Ameliyathane içinde kişi ve aktivite sayısı minimum düzeyde tutulmalıdır.
 • Ameliyathane içinde ameliyathaneye özgü kıyafet kullanılmalı ve bu kıyafetler bölüm dışında kullanılmamalıdır.
 • Bölüme özgü terlik kullanımı, ameliyathanenin kendi işleyişine bağlı olarak
 • Enfeksiyon bulaşı açısından yüksek riskli hastalarda delici-kesici yaralanmalara karşı koruyucu özel eldivenler veya çift eldiven giyilmeli ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
 • Cerrahi maske ağız ve burnu tam olarak kapatmalı, bone tüm saçlı deriyi örtmelidir.
 • Steril cerrahi setler kullanılmadan önce içinde yer alan sterilizasyon işlem indikatörleri kontrol edilmeli, uygun olmayan sonuçların varlığı halinde malzemeler kullanılmamalı ve tüm indikatörler kayıt altında tutulmalıdır.

Ameliyat sırasında uyulması gereken asepsi kuralları:

 • Steril bir cisim sadece steril cisime değebilir. Steril bir cisim steril olmayan bir cisime değdiğinde sterilitesi
 • Steril olan bölgeye sağlık personeli yalnızca steril eldiven ve steril giysiler giyinerek
 • Steril giyinmiş personel yalnızca steril bölgeye, steril olmayan personel de yalnızca steril olmayan bölgeye Steril olmayan personel steril bölgeden en az 30 cm uzakta durmalı ve steril alandan geçerken steril alana dokunmadığından emin olmalıdır.
 • Steril paketin dış yüzeyi steril değildir. Bu nedenle hemşire paketi açarken öncelikle kendine uzak olan bölgeden açmaya başlamalıdır. Eğer steril paket üzerinde delik veya en ufak bir yırtık varsa malzeme hiç kullanılmamış olsa bile kontamine kabul edilmeli ve kullanılmamalıdır.
 • Steril paketler kullanımdan hemen önce açılmalı ve uzun süre açık bırakılmamalıdır.
 • Steril paketler açıldıktan sonra sterilitenin devamlılığı bir görevli tarafından
 • Steril objeler daima bel seviyesi üzerinde tutulmalı ve görüş alanı içerisinde olmalıdır.
 • Steril örtü veya kağıt üzerine herhangi bir sıvı sıçratılmamalıdır.
 • Kontamine veya kirli ameliyatlardan sonra fazladan özel bir temizlik uygulanması veya operasyon odasının kapatılmasına gerek Rutin temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının yapılması yeterlidir.
 • Ameliyathanelerde rutin mikrobiyolojik inceleme yapılması Ancak Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından uygun görülen durumlarda mikrobiyolojik incelemeler yapılabilir.
 • El hijyeni uygulamaları “El Hijyeni Talimatı” na uygun olarak yapılmalıdı
 • Ameliyatlarda kullanılan aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonu ‘’Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamaları Prosedürü”ne uygun şekilde sağlanmalıdı
 • Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi için “Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Talimatı” na uyulmalıdı
 • Ameliyathane temizliği “Hastane Temizliği Prosedürü’’ne uygun olarak yapılmalıdı
211 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,