N. VENTİLATÖR İLİŞKİLİ OLAY SÜRVEYANSI

image_pdfimage_print

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ OLAY SÜRVEYANSI

AMAÇ: Mekanik ventilasyon desteğindeki hastalarda uygulanan enfeksiyon kontrol önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesini sağlayacak geçerli ve güvenilir sürveyans verisi elde etmeyi amaçlar.

KAPSAM: ve 3. düzey yoğun bakım ünitelerinde Enfeksiyon Kontrol Hekimi ve Enfeksiyon Hemşiresi tarafından uygulanır.

TANIMLAR:

VİO (Ventilatör İlişkili Olay) Sürveyansı:Mekanik ventilasyon uygulanan erişkin hastalarda ortaya çıkan durumları  ve komplikasyonları tanımlama amacıyla oluşturulan objektif, akış çizgisi biçimli sürveyans tanım algoritmasıdır.VİO diyebilmek için hastalar 2 günden uzun süreli mekanik ventilasyonda olmalıdır.VİO kriterlerini tamamlayabilmek için en erken gün mekanik ventilasyonun 4. günüdür.VİO algoritmasında üç tanım aşaması bulunmaktadır:

VİD: 2 günden uzun süreli mekanik ventilasyon desteğindeki hastanın ≥2 gün süreyle stabil olması veya günlük minimum FiO2 veya PEEP değerlerinde azalma olması döneminden sonra; ≥2 gün süreyle FiO2’de en az %20 artış veya PEEP değerlerinde ≥3 cmH2O artış olması olarak tanımlanmaktadır.(Günlük minimum PEEP değerleri 0-5 cmH2O arasında eşdeğer olarak kabul edilmektedir.)

İVİD:Mekanik ventilasyonun ≥3 gün uygulamasından sonra ve oksijenasyonun kötüleşmeye başlamasından önceki ve sonraki 2 gün içerisinde aşağıdaki kriterlerden ikisi de hastada bulunmalıdır:

1.Ateş >38°C veya <36°C VEYA WBC>12000 veya <4000 VE

2.VİO tarihinden iki gün önce ve iki sonrasını içeren dönemde(VİO pencere dönemi) yeni bir antimikrobiyal ajanın başlanması ve ≥4 gün devam edilmesi

OLASI VİP: Mekanik ventilasyonun ≥3 gün uygulamasından sonra ve oksijenasyonun kötüleşmeye başlamasından önceki ve sonraki 2 gün içerisinde aşağıdaki kriterlerden biri hastada bulunmalıdır:

Pürülan solunum sekresyonu(100x büyütmede ≥25 nötrofil ve ≤10 epitel görülmesi Balgam, endotrakeal aspirat, bronkoalveoler lavaj, akciğer dokusu veya korunmuş fırça örneklerinde kültür pozitifliği(flora bakterileri, mayalar, koagülaz negatif stafilokoklar, enterokoklar dışında)

Yüksek Olası VİP: Mekanik ventilasyonun ≥3 gün uygulamasından sonra ve oksijenasyonun kötüleşmeye başlamasından önceki ve sonraki 2 gün içerisinde aşağıdaki kriterlerden biri hastada bulunmalıdır:

1.Pürülan solunum sekresyonu ve endotrakeal aspirat veya bronkoalveoler lavaj veya akciğer dokusu veya korunmuş fırça örneğinde kültür pozitifliği

2.Pozitif plevral sıvı kültürü veya pozitif akciğer histopatolojisi veya Legionella için test pozitifliği veya influenza virüs, RSV, adenovirüs, parainfluenza virüs, rinovirüs ve koronavirüsler için test pozitifliği

UYGULAMA:

  • VİO sürveyansındaki hastalar için gerekli olan veriler sadece ventilatör günü, günlük minimum PEEP ve FiO2 değMekanik ventilasyondaki her hasta için bu veriler Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından günlük olarak “Yoğun Bakım Sürveyans İzlem Formu”na kaydedilir.
  • Gözlem sırasında VİD tanısı konduğu takdirde hastanın günlük minimum ve maximum vücut ısısı ile beyaz küre değerleri ve VİO pencere döneminde kullanılan antibiyotikler takip
  • Gözlem sırasında İVİD tanısı konduğu takdirde mikrobiyolojik veriler takipAlgoritma kriterlerine uygun mikrobiyolojik üremeler saptanırsa Olası yada Yüksek Olası VİP olarak kayıt edilir.
  • Hastalarda tek bir yatış döneminde birden fazla VİO gelişebilir. Olayın periyodu oksijenasyonun kötüleşmeye başladığı günden itibaren 14 gündür.
188 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,