T. LABORATUVARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

image_pdfimage_print

LABORATUVARLARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

 • AMAÇ:Laboratuvarda çalışan sağlık personelinin laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlardan korunması için gereken uygulama kurallarının belirlenmesi.
 • KAPSAM:Laboratuvarda çalışan tüm sağlık personelini

3-   UYGULAMA:

 • Üniteye kabul edilen tüm numunelerle yapılacak olan işlemler esnasında standart izolasyon önlemlerine uyulmalıdır.
 • Kan ve vücut sıvılarıyla ilgili işlemler sırasında eldiven giyilmeli, eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.
 • Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ihtimali bulunan durumlarda maske ve gözlük takılmalı, önlük
 • Perkütan yaralanmaların  önlenmesi  için  iğneler  kullanıldıktan  sonra  kılıflarına  tekrar takılmamalı, eğilip bükülmemeli, kesici delici alet kutusuna atılmalıdır .
 • Santrifüjleme ve vorteksleme işlemleri sırasında enfekte aerosol oluşumunun engellenmesi için işlem bittikten sonra 15 dakika beklenerek kapak açılmalı ve tüpler işleme alınmalıdır.
 • Enfekte aerosol   oluşumunun   engellenmesi     için    enfekte     özeler     alevin     üst    ucunda kurutulduktan sonra alevin içinde kor haline
 • Laboratuvarlarda yiyecek ve içecek tüketilmemelidir.
 • Laboratuvardaki soğutucularda yiyecek, içecek saklanmamalıdır.
 • Ağız ile pipetleme yapılmamalı, otomatik pipetler kullanılmalıdır.
 • Tüberküloz şüpheli örnekler tip 2 güvenlik kabinlerinde çalışılmalıdır.
 • Laboratuvar temizliği “Hastane Temizliği Prosedürü”ne uygun olarak yapılmalı, materyal dökülmesi ya da sıçraması durumlarında ilgili bölüm “Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamaları Prosedürü”nde belirtilen yer-yüzey dezenfektanları ile dezenfekte
 • Laboratuar kaynaklı  tüm  tıbbi  atıklar  “Atık  Yönetimi  Prosedürü”ne  uygun  olarak uzaklaştırılmalıdır.
 • Riskli yaralanma  ve  maruziyet  durumlarında  “Personel  Yaralanmalarının  İzlenmesi Talimatı’’na göre hareket
 • Ünite çalışanlarının sağlık takipleri “Personel Sağlığının Takibi Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır.
198 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,