L. KATETER İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ TALİMATI

image_pdfimage_print

KATETER İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ TALİMATI

 1. AMAÇ:Hastane kökenli üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik standartların
 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm birimleri

TANIMLAR:

Kapalı Drenaj Sistemi:Üretral katater ve musluklu idrar torbasının birleştirlmesinden oluşan ve alttaki musluk aracılığıyla boşaltılmasından oluşan sistemdir.

Kısa süreli kateterizasyon: 1 – 7 gün kateterin takılı kalmasıdır.Ameliyat sonrası uygulamalar genellikle böyledir.

Orta süreli kateterizasyon: 7-28 gün arasında takılı kalan kateterler için kullanılır.Genel olarak yaşlı ve ortopedik hastalarda ameliyat sonrası uygulanır. Uzun süreli kateterizasyon: 28 günden daha uzun süreli kateter uygulamaları için “uzun süreli kateter uygulaması” tanımı kullanılmaktadır.

UYGULAMA: Kateterizasyon endikasyonları:

 • Akut idrar retansiyonu
 • İnfravezikal obstrüksiyon
 • Ürolojik ya da genitoüriner sisteme komşu yapılara cerrahi girişim
 • Cerrahinin uzun sürmesi
 • Operasyonda yüksek miktarda infüzyon yapılan ya da diüretik alan hastalar
 • İdrar çıkış miktarının doğru saptanması gereken ciddi hastalar
 • Operasyon süresince izlenmesi gereken hastalar
 • Açık sakral ya da perineal yarası bulunan inkontinan hastalar
 • Uzun dönem hareketsiz kalması gereken hastalar
 • Mesane içi ilaç uygulamaları
 • Mesanenin tanı amaçlı doldurulması

Kateterle ilişkili üriner sistem enfeksiyonları için risk faktörleri:

 • Bakım hataları -Kadın cinsiyet
 • Başka bir alanda aktif bir enfeksiyon varlığı – Kateterin kalış süresi
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu – Malnütrisyon
 • Diabetus mellitus – Meatus kolonizasyonu
 • Drenaj torbalarının mikrobiyal kolonizasyonu -Hastalığın şiddeti

Temel İlkeler:

 • Mümkünse üriner kateterizasyondan kaçınılmalıdır.Sadece endikasyonu varsa takılmalıdır.
 • Katater endikasyonu belirlenmeli ve endikasyon ortadan kalkınca kateterizasyona son
 • Üriner kateterlerin takılması ve bakımı bu konuda gerekli eğitimi almış kişiler tarafından yapılmalıdır.
 • İdrar kateterlerinin yerleştirilmesi sırasında aseptik teknik ve steril malzeme kullanılmalıdır(Steril eldiven, örtü, periüretral temizlik için antiseptik solüsyon, steril tek kullanımlık jel, steril sponge veya ped).
 • Üretral travmayı en aza indirmek amacıyla gerekli drenajı sağlayabilecek en küçük lümenli kateter seçilmeli ve sağlam bir şekilde tespit
 • Üriner kateterle her temas öncesinde ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.
 • Üriner kateteri olan hastalardan herhangi bir endikasyon olmaksızın düzenli aralıklarla rutin idrar kültürü gönderilmemelidir.
 • Üriner kateterler rutin olarak değiştirilmemelidir.Obstrüksiyon veya idrar sızıntısı olduğu durumlarda veya doktorun endikasyon koyduğu durumlarda kateter değişimi yapılmalıdır.
 • Asemptomatik bakteriüri özel durumlar dışında tedavi edilmemelidir (nötropenik, tümörlü, transplantlı, gebe, ürolojik protezli hastalar.).

Kateter Takılması:

 • Kateter takılmadan önce eller yıkanır, kurulanır, steril eldiven
 • Steril tampon ve antiseptik solüsyonla (üriner kateterinin takılacağı bölge %10 povidon iyot ile temizlenmeli) eksternal mea Tek kullanımlık steril jellerle kayganlaştırma sağlanır.
 • Steril delikli örtü ile uygulama alanı örtülür.
 • İşlem sırasında aseptik teknik ve steril malzeme kullanılmalıdır.
 • Kateter balonlu ise 8-l0ml steril sıvı ile balon şişirilir.
 • Torba askı ile yatağa sabitlenmeli, yere değmemesi sağlanmalıdır.

Kateter Bakımı:

 • İdrar akımının devamlılığının sağlanması için drenaj sistemi ve kateter sık sık kontrol edilmeli, idrar torbası düzenli olarak alttaki musluktan boşaltılmalıdır.
 • Kapalı drenaj sistemi uygulanmalı, irrigasyon gerekmedikçe sisteminin bütünlüğü bozulmamalıdır.
 • Kateter ve idrar torbası mesane seviyesinin altında tutulmalı, kıvrılıp bükülmemeli (hasta pozisyon değişikliklerinde torbadaki idrarın geriye dönüşü engellenmelidir), idrar torbası yere değmemelidir.
 • İdrar torbaları, hasarlanma, sızıntı ya da pis koku olması durumunda değiştirilmelidir.
 • Povidon-iyot veya su ve sabunla rutin meatus bakımı enfeksiyon riskini azaltmadığı için ancak gözle görülür kirlilik varsa antiseptik solüsyonla temizlik yapılmalıdır.
 • Hasta transferinde torba boşaltılmış ve bağlantılar kapalı olmalıdır.
 • Gerekmedikçe kateter ve drenaj sistemi birbirinden ayrılmamalıdır.Kateter ve drenaj sistemi ayrıldıysa bağlantı yeri dezenfekte edilerek yeni bir drenaj sistemi takılmalıdır.
 • Herhangi bir nedenle sistemin bütünlüğü bozulduğu takdirde drenaj torbası değiştirilmeli ve yeni torba takılırken kateterle bağlantı noktası %70’lik alkol veya povidon iyot ile
 • ÜSE gelişmedikçe ya da kateterin değiştirilmesini gerektiren başka bir neden bulunmadığı sürece (örneğin irrigasyonla giderilemeyen bir tıkanıklık gibi) rutin kateter değişimi yapılmamalıdır.
 • Tıkanıklığı açmak haricinde irrigasyon uygulanmamalıdıPıhtı, mukus vb. tıkaçlara bağlı obstrüksiyon gelişmesi gibi aralıklı irrigasyon uygulanması gereken durumlarda :Büyük steril enjektörler ve steril irrigasyon sıvıları kullanılmalı, Aseptik tekniğe özen gösterilmeli, irrigasyon öncesinde kateterin uç kısmı dezenfekte (%70’lik alkol veya povidon iyot kullanılarak) edilmelidir.
 • İdrar toplama kapları her hastaya özel olmalı, mümkün değilse hasta aralarında İdrar torbası boşaltılırken eldiven giyilmeli, eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.Torba boşaltmak için hastadan hastaya geçerken mutlaka eldiven değiştirilmelidir

İdrar Kültür Alımı(İdrar Kültürü Alınması):

 • Örnek almak için kapalı drenaj sisteminin bütünlüğü bozulmamalıdır.Enfeksiyon şüphesi durumunda kültür alınmalıdır.
 • Mikrobiyolojik örnek için torba ve kateter bağlantı yerinin distali klemplenerek bir süre idrar birikmesi beklenmeli ve kateterin distali dezanfektan solüsyonla(%70 alkol ya da povidon iyod) temizlenmelip kuruması beklendikten sonra ; steril enjektörle örnek alınmalıdır.Diğer idrar analizleri için torbanın boşaltım sisteminden aseptik teknik ile örnek alınmalıdır.
 • İdrar örnekleri alındıktan hemen sonra laboratuvara gönderilmeli, hemen gönderilemeyecekse +4 C’de en fazla 24 saat
193 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,