R. KAN TRANSFÜZYONU TALİMATI

image_pdfimage_print

KAN TRANSFÜZYONU TALİMATI

 1. AMAÇ:Hastaların kana ihtiyaçlarını karşılamak ve bu hizmet için kan almak ve/veya kan ürünlerinin temininin gerçekleştirilmesi, ürünlerin kritik stok seviyelerinde muhafazasının sağlanması ve transfüzyon işlemindeki standartların belirlenmesi.
 2. KAPSAM:Hastanemiz kan transfüzyon merkezini ve hasta bakımı yapılan tüm yataklı servisleri

3.   UYGULAMA Donasyon İşlemi:

 • Kan Bankası hizmetlerimiz 24 saat sürekli olarak, donör faaliyetlerimiz ise 08.00-15.00 saatleri arasında sunulmaktadır.
 • “Laboratuar Rehberi’nde” donör kabul kriterlerine uygun donörden bağış kabul edilir.
 • “Laboratuar Rehberi’nde” donör ret ve geçici ret kriterlerine göre bağış ret edilir.

Kanın istenme şekli:

 • Kan istenen hastadan servis hemşiresi cross için hemogram tüpü standardına göre kan alır.
 • Kanı, doktorun doldurduğu “Kan İstem Belgesi” ve tüpün üzerinde barkot ile birlikte kan bankasına gönderir.
 • Aynı işlem otomasyon sisteminde de görülür.

Kanın veriliş şekli:

 • Kan bankası hemşiresi gelen hasta kanını ve istek formunu alır, tüpteki barkot ile bilgisayardan yapılan kan istemlerini kontrol eder.
 • Önce hastanın kan grubuna bakar, (kayıtlı değilse) bilgisayar ortamında hastaya ve kan grubu defterine kayıt eder. Daha sonra bu talebin stoklardan karşılanıp karşılanamayacağına bakar.
 • Uygun kan varsa kan grubu tekrar kontrol edilir. Uygun kanın cross-matching işlemi yapılır.
 • Stoklardan karşılanamayan kan için anlaşmalı Kan Merkezinden istem yapılır.
 • Cross-matching, hastaya ve kana ait bilgiler bilgisayar ortamına ve “Cross Kayıt Defterine” kaydedilir.
 • Kanı veren hemşire imzası ile ‘’cross uygundur’’ etiketini taşıyan kan, kan verme seti ve transfüzyon takip formu hazırlanıp hasta servisine ulaştırılır.
 • Bilgisayarda kan verme işlemi ve yapılan işlemler onaylanır.
 • Kan istem belgesine hastaya verilen her ünite kanın numarası yazılır ve kan istem belgeleri dosyasında arşivlenir.
 • Donör kayıt defterinde verilen kanın kayıtlı olduğu satıra kanın verildiği hastanın bilgileri kaydedilir.

Kan ürün transferinin transferi:

 • Tam kan ve eritrosit süspansiyonları +2/6ºC’ sağlayan taşıma kaplarıyla,TDP ve kriopresipitat donmuş halde iken saklama koşullarında, eritilmiş halde ise +2/6ºC sağlayan taşıma kaplarıyla, trombosit süspansiyonları +20/24ºC’de transferleri sağlanır.
 • Transfüzyon sonrası serviste doldurulan ve kan merkezine geri dönen transfüzyon takip formu incelenir. Reaksiyon yoksa reaksiyon görülmeyen kanlar dosyasında arşivlenir.

Hastaya ürünün verilmesi :

 • Uygun olduğu tespit edilen ve onaylanan kan hastaya takılır.
 • Bir süre yakın takip ile reaksiyon ve komplikasyon gelişip gelişmediği kontrol edilir.
 • Herhangi bir komplikasyon görüldüğünde hemen işlem sonlandırılır ve servis hekimi haberdar edilir.
 • Uygun saklama koşullarına sahip olmayan yerlerden “iade edilen” kan ürünleri en geç 30 dakika sonrasında kan merkezine kabul edilebilir.

Kan grubu tayini:

 • Jel-Difüzyon Metodu: Kan grupları rutinde bu yöntemle test edilmektedir.
 • Rh Subgrup Tayini: Rh (-) negatif bulunan kanların subgrup tayinleri jel-difüzyon metodu ile yapılmaktadır.
 • Kan grubu tayini için kanlar donör kanlarından numara ile, servis veya polikliniklerden hemogram tüpünde üzerinde barkotla gelir. Barkotla gelen kanların istemleri bilgisayar ortamında kontrol edilir.
 • Kan grubu çalışılıp belirlendikten sonra kan grubu defterine ve bilgisayar ortamına kayıt edilir. Servis ve polikliniklerden gelen kanların işlemleri onaylanır.

Cross-Matching:

 • Hazır ticari kitler kullanılmakta ve Jel-Difüzyon metodu ile yapılmaktadır.

Kan ürünleri İmhası:

 • Kullanılmayan, miadı dolan, serolojik tarama testleri pozitif bulunan, üretim hatası veya hazırlık aşamasında sterilitesi bozulan ürünler , ilgili hekim ve hemşirenin imzasıyla tutanak tutulup imhaya gönderilir.
 • Tutanaklar İmha Tutanağı Dosyasında arşivlenir. İmha edilen kanlar bilgisayar ortamında imha seçeneğiyle stoktan düşülür.

Stoklarda Bulunmayan Kanın Temini:

 • Kan Merkezimiz Kızılay Kan Merkezi ile anlaşmalıdır.
137 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,