E.HASTANE TEMİZLİĞİ PROSEDÜRÜ

image_pdfimage_print

HASTANE TEMİZLİĞİ PROSEDÜRÜ

 1. AMAÇ: Hastanenin risk alanlarına göre temizlik standartlarının oluşturulmasıdır.
 2. KAPSAM: Hastanemizin tüm risk alanlarını kapsar.
 3. SORUMLULAR: Sağlık bakım hizmetleri müdürü, müdür  yardımcısı, birim sorumluları, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik elemanları ve tüm personeli kapsar.

TANIMLAR 

Risk Düzeyi Hastane Bölümü Uygun Temizlik
Yüksek riskli alanlar Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, acil servis, merkezi sterilizasyon ünitesi,  izolasyon odaları. Temizlik+dezenfeksiyon
Orta risk alanları Hasta odaları, laboratuarlar, acil servis.morg,müdahele odaları Temizlik
Düşük riskli alanlar Hemşire-doktor odaları, poliklinikler, hasta kabul birimleri, çamaşırhane, banyo, duş, tuvalet, ofis, kafeterya, koridorlar, depolar, mutfak, idari bölümler, sekreter odaları,tıbbi kayıt arşivi, hasta ile doğrudan temas etmeyen bölümler. Temizlik
*Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek olarak dezenfeksiyon sağlanmalı

 Yer ve yüzey dezenfektanlarının sulandırma oranları

Çamaşır suyu Klor tablet(17.4 gr’lık)
Yer-yüzey        dezenfeksiyonu için 1/100(1lt suya 10 cc) 5 lt suya 1 tablet(2000 ppm)
Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin dezenfeksiyonu için  

1/10(1lt suya 100 cc)

 

2 lt suya 2 tablet(1000 ppm)

 

UYGULAMA:

TEMEL İLKELER:

 • Temizlik personeli, temizlik sırasında mutlaka eldiven
 • Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır.
 • Temizlik temizden kirliye doğru yapılmalıdır.
 • Temizlik malzemeleri her bölüm için farklı olmalıdır.
 • Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanmalıdır.
 • Sadece yüksek risk alanlarında ve özel durumlarda diğer alanlarda yüzey dezenfektanları kullanılmalıdır.
 • Temizlik bitiminde malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurulanmalıdır.
 • Temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmamalıdır.
 • Tuvaletler en son
 • Kuru süpürme ve silkeleme yapılmamalıdır.
 • Temizlik/dezenfektan çözeltileri  kirlendiğinde,  2-3  hasta  odasında  kullanımdan  sonra değiştirilmelidir.
 • Gerekli görülen durumlarda beklenmeden temizlik yapılmalıdır.

Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik:

 • Bütün kan ve vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli dökülme ve sıçramalarda temizlik güvenli bir şekilde yapılmalıdır.
 • Katı yüzeylerin  üzerine  damlayan  veya  sıçrayan  sıvıların  kağıt  havlu  ile  kaba  kirleri alınmalıdır.
 • 1/10 luk sodyum hipoklorit solüsyonu (çamaşır suyu) veya uygun oranda hazırlanmış klor tableti ile temizlenmeli ve temiz su ile durulanmalıdır.
 • Kullanılan tüm malzemeler kırmızı atık torbasına konulmalıdır.
 • İşlemi yapan personel kendini korumak için maske, gömlek ve eldiven
 • İşlem sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır.

Paspas yapılması yöntemi:

 • Eldiven, maske
 • Hasta odaları camlar açılarak havalandırılır.
 • Nemli mob ile süpürme yapılır.
 • Paspas arabalarında mavi kovaya deterjanlı su, kırmızı kovaya temiz su konmalıdır.
 • Paspas; önce deterjanlı suda yıkanır, iyice sıkılır ve 8 çizecek şekilde paspaslama işlemi yapılır.
 • Paspas kirlendikten sonra; önce duru suda yıkanır, sıkılır, daha sonra yüzey temizleyicili suda iyice yıkanıp sıkılarak silme işlemine devam edilir.
 • 3 odada bir yeni su hazırlanır.
 • Paspas yapma işlemi bittikten sonra paspas iyice yıkanır, durulanır ve sıkılır. Daha sonra 100 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu konularak hazırlanmış çözeltide 20 dakika bekletilir, durulanır sıkılır ve kurumaya bırakılır.
 • Paspas kovası deterjanlı su ve duru su ile yıkanır , ters çevrilerek kurumaya bırakılır.
 • Hasta odalarına kullanılan paspas ile koridorlara kullanılan paspaslar farklı olmalıdır.
 • Enfekte hasta odasının temizliğinden sonra paspas tıbbi atık torbasına atılmalıdır.
 • Vücut direnci düşük hasta odalarını temizlemeden önce paspaslar dezenfekte
 • Paspas arabalarında  su   asla   bekletilmemeli,   temizliğe   başlamadan   hemen  önce   su hazırlanmalı ve temizlik bittiğinde kovalar hemen boşaltılmalıdır.

 

RİSK ALANLARINA GÖRE TEMİZLİK İLKELERİ:

Orta ve düşük riskli bölümlerin temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır, dezenfektan kullanılmamalıdır.

1.   DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR:

 • Her bölümün temizliği o bölümde çalışan temizlik firması personeli tarafından yapılmalıdır.
 • Personelin yaptığı temizlik işleri personel temizlik takip formu ile takip edilmelidir.
 • Temizlik personeli temizlik öncesi steril olmayan eldiven kullanmalıdır.
 • Öncelikle odalardaki çöpler tıbbi atık yönetimi prosedürüne uygun şekilde toplanmalıdır.
 • Çöp kovaları görünür  kir  varlığında  hemen,  periyodik  olarak  haftada  bir  kere  yıkanıp durulanmalıdır.
 • Camlar ve kapılar haftada bir, kapı tokmağı ve pencere kenarları her gün
 • Banyo, lavabo ve tuvaletler en az günde iki kez sıvı deterjan ile fırçalanarak Bu bölümlerin temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri başka amaçla kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Tuvaletler en sonÖnce sifon çekilmeli, klozetin içi sıvı deterjan veya ovma maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanmalıdır.. Klozet kapağı ve etrafı ayrı bir sünger ile temizlenip durulanmalıdır. Islak alanlar son olarak durulanmalı ve kurulanmalıdır. Tuvalet temizliğinde dezenfektan kullanılmamalıdır. Tuvalet zemini en son temizlenmelidir. Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, içindeki sabun bittiğinde dezenfekte edilip kurutulduktan sonra, içerisine sabun koyulmalıdır.
 • Koridorlar ayrı paspas ve deterjanlı su ile temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
 • Günün ilk saatleri ve gün sonunda koridorlara ıslak vakum uygulanmalıdır. Gün içinde gereken sıklıkta koridor temizliği yapılmalıdır. Fırça makineleri ve taşıyıcı tanklar her kullanımdan sonra yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
 • Mutfakta yüzeyler ve yerler her sabah ve akşam su ve deterjanla Ayrıca gün içinde kirlenme olduğunda bu işlem tekrarlanmalıdır.
 • Yemek hazırlanan platformlar günlük işlerden sonra hipokloritli dezenfektan ile
 • Telefon ahizeleri deterjanlı su ile temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
 • Bilgisayar klavyelerin günde bir kez ve kirlendikçe silinmesi
 • Yatak perdelerinde gözle görülür bir kirlenme olduğunda veya her 3 ayda bir yıkanmalıdır.
 • Pencere perdeleri gözle görülür bir kirlenme olduğunda veya yılda bir yıkanmalıdır.
 • Ünite duvarları 12-24 ayda bir temizlenmeli, eğer kan veya vucut sıvısıyla kontamine ise dezenfekte

2.       ORTA RİSKLİ ALANLAR Hasta odalarının temizliğinde:

 • Odadaki çöpler uygun şekilde toplanmalıdır.
 • Çöp kovaları yıkanıp kurulanmalı ve temiz poşet geçirilmelidir.
 • Temizlikte su ve deterjan kullanılmalıdır.
 • Lavabolar, hasta  yatağı,  etajer,  sandalye  ve  yemek  masası  deterjanlı  su  ile  hergün
 • Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınmalıdır.
 • Kapı ve camlar haftada bir, kapı tokmağı her gün

Çoğul dirençli bakterilerle(MRSA, VRE, ESBL+ gram negatif bakteriler vb.) enfekte hastaların yattığı odaların temizliğinde:

 • Standart temizlik ve dezenfeksiyon önerileri uygulanmalıdır.
 • Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında el hijyeni, kişisel korunma ve izolasyon önlemlerine uyulmalıdır,
 • Kapı kolları,   yatak  kenarları,  komodinler      sık  dokunulan  yerlerin  temizlik  ve dezenfeksiyonuna özellikle dikkat edilmelidir
 • Kullanılan malzemeler diğer odaların temizliğinde kullanılmamalıdır (mümkün değilse odanın temizliği bitince paspas, sıcak su ve deterjanla yıkanıp 20 dakika 1/10’luk çamaşır suyunda bekletildikten sonra kullanılabilir)
 • Mekanik temizlik  bittikten  sonra  yer  ve  yüzeylerin  dezenfeksiyonu  dezenfektanlarla yapılmalıdır.

Laboratuarların temizliğinde:

 • Özel alanlar  ve  özel  durumlar  dışında  döşeme,  duvar,  tuvalet  ve  yerlerin  kimyasal dezenfeksiyonu gereksiz olup, su ve deterjanlar yeterli olmaktadır.
 • Laboratuarlarda özel  dezenfeksiyon  gerektiren  alan  ve  gereçler;  güvenlik  kabinleri, bankolar, mikroskop ve diğer özel gereçlerdir.
 • Özel alan ve gereçlerin dezenfeksiyonunda dezenfektanlar kullanılmalıdır.

3.       YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR:

Ameliyathane temizliği: Günlük temizlikte;

 • Taşınabilir eşyalar dışarı çıkarılmalıdır. Hasta ve/veya vucut  sıvısı  ile  direkt  temas eden ameliyat masası, kontamine olmuş veya ıslanmış ameliyat lambaları,hemşire masası,kontamine olmuş eşyalar, yuzey veya ekipman dezenfektan ile Eğer kirlenmişse duvarlar da temizliğe dahil edilir.
 • Yerler ıslak paspasla silindikten sonra yer dezenfektanı ile dezenfekte
 • Yerler kan ve vücut sıvıları ile kontamine ise uygun oranda dezenfektan ile
 • Tekerlekli araçların tekerlek aralarındaki toz ve yabancı cisimler
 • Koridorlar sabah – akşam ve kirlendikçe, kapılar günde bir kez, önce temizlenmeli, sonra dezenfektanla

Haftalık temizlikte;

 • Taşınabilir eşyalar, yerler, duvarlar, malzeme alınan tüm üniteler, ameliyathane girişi, kirli malzemenin taşındığı alanlar, depolar önce su ve deterjan ile temizlenmeli, sonra dezenfektanla
 • Temizlik malzemeleri her oda için ayrı olmalıdır.
 • Temizlik solüsyonları her oda için ayrı olarak işlemden hemen önce hazırlanmalıdır.

Ameliyat aralarında:

 • Ameliyat odasının temizliği mutlaka temizden kirliye doğru yapılmalıdır.
 • Ameliyathanede temizlik amacıyla fırça kullanılmamalıdır.
 • Ameliyatta kullanılan tüm çöpler kırmızı atık torbasına konularak uzaklaştırılmalıdır.
 • Kirli kompreslerin  araları  kontrol  edilerek  (cerrahi  aletler  kalabilir)  çamaşır  sepetine atılmalıdır.
 • Çöp kovalarının torbaları her ameliyattan sonra değiştirilmelidir.
 • Ameliyathanede temizlik yapılmadan bir sonraki hasta içeri alınmamalıdır.
 • Ameliyat sırasında yere düşen materyaller uzaklaştırıldıktan sonra ameliyat masası ve yerler dezenfektanla
 • Ameliyat masası,  yerler  kan  ve  vücut  sıvısı ile  kirlenmişse  temizlik  sonrasında uygun oranda dezenfektanla dezenfekte
 • Ameliyathane lambalarının her ameliyattan sonra dezenfektanla silinmesi
 • Temizlik için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra değiştirilmelidir.

Yoğun Bakım Ünitesinin temizliği:

 • Yoğun Bakım Ünitesinin yüzeyleri her şiftte en az iki kere, bütün alanı kapsayacak şekilde düzenli olarak, kirlendikçe ve hasta taburcu olduğunda Temizlikten sonra ‘Dezenfeksiyon-Sterilizasyon Talimatı’nda belirtilen yer-yüzey dezenfektanları ile dezenfekte edilmelidir.
 • Hazırlanan solüsyonlar kirlendikçe ve izolasyon odalarında kullanımdan sonra değiştirilmelidir.
 • Hasta bakım alanındaki çok dokunulan yüzeyler (örneğin; kapı kolları, yatak kenarlıkları, ışık düğmeleri, paravanların kenarları, başucu masaları, koltuk değnekleri, mobilyalar, telefon, bilgisayarlar, tansiyon aleti kılıfları, EKG kabloları ) el temasının az olduğu yüzeylere oranla daha sık temizlenmeli (en az günde bir kez) ve dezenfekte edilmelidir. Hastalar arasında da deterjan ve dezenfektanla temizlenmelidir.
 • Mekanik ventilatorlerin ekranları ve dış yuzeyleri gunluk olarak yüzey dezenfektanı ile Solunum devreleri tekrar kullanılacaksa sterilize edilmelidir.
 • Seyrek el temasına maruz kalan yatay yüzeyler (örneğin; pencere kenarlıkları/denizlikleri ve sert zemin kaplamaları) düzenli şekilde, kirlenme veya sıçrama olduğu zaman, hasta taburcu olduğu zaman
 • Duvarlar, jaluziler ve pencere perdelerinin temizliği kirlilik gözle görülür olduğu zaman deterjanlarla yapılmalıdır.
 • İzolasyon odası günde en az bir kez deterjan ve dezenfektanlı solüsyon ile Temizlik personeli maske, önlük, eldiven, galoş ve bone kullanmalıdır.
257 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,