GRUBER WİDAL

image_pdfimage_print

GRUBER-WİDAL TESTİ 

Tifo ve paratifo hastalıklarının tanısında kullanılır. Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B, Salmonella paratyphi C’nin O ve H antijenlerine karşı gelişen antikorları tespit etmek için kullanılan bir tüp agglütinasyon testidir.

Testin yapılışı: 

 • Tüm antijenler için ayrı sıralar halinde 8’er tüp üzeri işaretlenerek dizilir.
 • O antijenleri ve H antijenlerinin inkübasyon süreleri farklı olduğundan ayrı sporlarda hazırlanır.
 • Birinci tüpe 1,9 ml fizyolojik tuzlu su (serum fizyolojik)(SF) diğer tüplere de herbirine 1,0 ml SF pipetlenir.
 • Birinci tüpe 0,1 ml hasta serumu konur.
 • Birinci tüpteki sıvı pipet ile iyice karıştırıldıktan sonra, birinci tüpten ikinci tüpe 1 ml aktarılır ve karıştırılır. İkinci tüpten de üçüncü tüpe 1ml aktarılır diğer tüplere devam edilir. Yedinci tüpten 1 ml atılır. Sekizinci tüp kontrol olduğundan serum konmaz.
 • Böylece birinci tüpten itibaren 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, 1/320, 1/640, 1/1280 sulandırımlar elde edilir.
 • Antijen içeren şişe iyice çalkalandıktan sonra her tüpe bir damla damlatılır.
 • O antijenleri 50 oC’de 4 saat, H antijenleri için 50 oC’de 2 saat inkübe edilir.
 • İnkübasyon için benmari kullanılabilir. Su seviyesinin tüp içeriğinin 2/3’ünü geçmesine dikkat edilmelidir.
 • İnkübasyon süresi sonunda tüpler agglütinasyon yönünden incelenir.
 • Kontrol tüplerinde agglütinasyon olmaması gerekir Aglütinasyon varsa bu spontan aglütinasyon olarad değerlendirilir ve deney  geçersiz olur.
 • Agglütinasyon dereceleri 1+’den 4 +’e kadar derecelendirilir. 2 + bulunan son sulandırım geçerli titre olarak kabul edilir.
1462 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in MEDİKAL
Tags: , , , , , ,