Aa. ENFEKSİYON KONTROL EKİBİNİN GÖREVLERİ

image_pdfimage_print

ENFEKSİYON KONTROL EKİBİNİN GÖREVLERİ

Enfeksiyon   Kontrol  Ekibi;   Enfeksiyon   Kontrol  Hemşireleri   ve   Enfeksiyon   Kontrol Hekiminden oluşur.

Görevleri:

  • Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenen birimlerde hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek, sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip sonuçlarını yorumlamak, gerekirse Düzeltici Önleyici Faaliyetler başlatmak ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi toplantılarında sunmak,
  • Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek, koruyucu tıbbî önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte bulunmak,
  • Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini kullanarak, yataklı tedavi kurumlarındaki antibiyotik kullanımını izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon kontrol komitesine bilgi vermek,
  • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerini denetlemek,
  • İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane temizliği, mutfak, çamaşırhane ve atık yönetimi ilkelerini belirlemek ve denetimini yapmak,
  • Yıllık çalışma ön raporunu hazırlamak ve enfeksiyon kontrol komitesine sunmak,
  • Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek ve sekreteryasını yürütmek,
  • Periyodik toplantılarda Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin aldığı kararların uygulamaya geçirilmesini ve takibini sağlamak,
  • Sağlık çalışanlarına yönelik enfeksiyon kontrolü ile ilgili hizmetiçi eğitim programlarını oluşturmak ve program çerçevesinde eğitimleri vermek,
  • Hastane enfeksiyonu  salgını  şüphesi  olduğunda,  bunun  kaynağını  aramaya  ve  sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek.
175 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,