NEDENİ BİLİNMEYEN LÖKOSİTOZ

image_pdfimage_print

SEBEBİ BİLİNMEYEN NÖTROFİLİK LÖKOSİTOZ.

Lökositoz kanda beyaz küre sayısının yüksek olmasıdır, normalde 7-10.000 arası olan lökosit sayısının yükselmesi enfeksiyöz sebeplere bağlı olsa da sebebi bilinmeyen lökositozlar enfeksiyöz ve enfeksiyon dışı sebeplerle gelişebilir.

NORMAL BEYAZ KÜRE DAĞILIMI

 • NÖTROFİLLER    %40-60
 • LENFOSİTLER     %20-40
 • MONOSİTLER    %2-8
 • EOZİOFİLLER      %1-4
 • BAZOFİLLER       %0,5 -1
 1. TRAVMA / DOKU HASARI : En sık lökositoz sebeplerinden birisidir, hem travmanın kendisi hem de sebep olduğu adrenalin deşarjı lökositoza yol açar, özellikle
  • Yanıklar,
  • Mekanik travmalar,
  • Doku infarktları, iskemi, gangren, nekroz, ezilme,
  • Metastaz / nekroz kanser,
  • Karsinomatozis ( özellikle GİS, RENAL , AKCİĞER )
  • Hemoliz,
  • Hemorajiler, akut kan kayıpları,
  • Cerrahi girişimler,
  • Orak hücre anemisi krizleri. Lökositoza yol açar.
 2. İNFLAMATUAR HASTALIKLAR
  • Pankreatit,
  • Vaskülitler, romatizmal hastalıklar,
  • Granülomatöz hastalıklar,
  • Kimyasal flebitler,
  • Menenjit,
  • Alkolik hepatit / siroz,
  • Akut intermitan porfiri,
 3.  MYELOPROLİFERATİF / HEMATOLOJİK HASTALIKLAR
  • Polisitemia vera,
  • Kromik myeloid lösemi,
  • Hodgkin ,
  • Multipl myeloma,
  • Hemolitik anemiler,
  • İTP
 4. METABOLİK
  • Diyabetik ketoasidoz,
  • Gout,
  • Üremmi,
  • Hipoksi,
  • Tirotoksikoz, hipertiroidi,
  • Gebelik, doğum,
  • Epilepsi sonrası,
  • Paroksismal atrial taşikardi.
 5. TOKSİK / İLACABAĞLI
  • Steroid kullanımı ( akut veya kronik), GCSF /GMCSF ( granülosit koloni uyarıcı faktör / granülosit makrofaj koloni uyarıcı faktör)
  • Lityum,
  • Epinefrin,
  • Sigara,
  • Kurşun zehirlenmesi, cıva zehirlenmesi,
 6. SPLENEKTOMİ
  • Hiposplenizm,
  • Polispleni,
  • Orak hücre hastalığı ,
 7. KONJENİTAL
  • Down sendromu,
  • Herediter idiopatik nötrofili,
  • Lökosit adezyon deficiency,
 8. DİĞER ( REAKTİF , GEÇİCİ )
  • Postpartum, postsurgery,
  • Ağır egzersiz, ağır spor karşılaşmaları sonrası,
  •  Kusma,
  • Panik atak,
  • Akut ağrılar,
  • Laboratuvar hatası (pıhtı varlığı, kümelenmiş lökosit, kryoglobülinemi)
 9. LÖKOMOİD REAKSİYON WBC >50 000
  • Lökomoid raeaksiyon 50 000 üzeri lökositoz sıklıkla lökoz aktivasyonlarında,
  • ağır tüberkülozlarda,
  • fulminan sepsislerde,
  • Ağır yanıklarda,
  • Metastazlarda,
  • Nekrotik kanserlerde,
  • Karsinomatöz reaksiyonlarda ( GİS, RENAL, AKCİĞER)
  • Hodgkin lenfomada,
  • Multipl myelomda,
  • Akut hemorajilerde,
  • Ağır hemolizlerde görülür.

17 Total 1 Gün