PRATİK CERRAHİ PROFİLAKSİ REHBERİ

image_pdfimage_print
OPERASYON MUHTEMEL BAKTERİ ANTİBİYOTİK

(* Penisilin allerjisi varsa)

DOZ

( PI = preindüksiyon)

SÜRE
KARDİAK CERRAHİ

(pacemaker yerleştirilmesi dahil)

S. Aureus

S. Epidermidis

Difteroidler

Gram – enterik basiller

Sefazolin

*Vanko + Genta

Sefazolin 1 gr  IV PI daha sonra 8 saatte bir 500 mg IV.

Vankomisin 1 gm  IV PI daha sonra 12 saatte bir 1 gm IV.

Gentamisin 2 mg/kg IV PI tek doz.

 

 

X 48 saat

NON KARDİAK VASKULER CERRAHİ S. Aureus

S. Epidermidis

Difteroidler

Gram – enterik basiller

Sefazolin

* Vankomisin

Sefazolin 1 gr  IV PI daha sonra 8 saatte bir 500 mg IV. Vankomisin 1 gm  IV PI daha sonra 12 saatte bir 1 gm IV.

 

 

 

X 24 saat

ORTOPEDİK CERRAHİ S. Aureus

S. epidermidis

Sefazolin

* Vankomisin

Sefazolin 1 gr  IV PI daha sonra 8 saatte bir 500 mg IV. Vankomisin 1 gm  IV PI daha sonra 12 saatte bir 1 gm IV.

 

 

 

 

X 48 saat

BEYİN CERRAHİSİ S. Aureus

S. Epidermidis

Sefazolin

* Vankomisin

Sefazolin 1 gr IV PI tek doz.

Vankomisin 1 gr IV PI tek doz.

 

 

BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Oral anaeroblar

S. Aureus

Streptokoklar

Sefazolin + metronidazol

 

* klindamisin + gentamisin

Sefazolin 1 gr IV PI daha sonra 8 saatte bir 1 gr IV.

Metronidazol 500 mg IV PI daha sonra 12 saatte bir 500 mg IV.

Klindamisin 600 mg IV PI daha sonra 8 saatte bir 600 mg IV.

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz.

 

 

 

X 48 saat

TORAKS CERRAHİSİ (PULMONER VE OSEFAGİAL) Oral anaeroblar

S. Aureus

Streptokoklar

Gram negatif enterik basiller

Sefazolin

 

* Vankomisin + Gentamisin

Sefazolin 1 gr IV PI tek doz

Vankomisin 1 gr IV PI tek doz.

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz .

GASTRO DUEDONAL CERRAHI (kanama, ülser, H2 reseptör blokeri kullanımı, kanama) Orofaringeal flora

Gram negatif enterik basiller

Sefazolin

 

* Vankomisin + Gentamisin

Sefazolin 1 gr IV PI tek doz.

Vankomisin 1 gr IV PI tek doz.

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz.

BİLİER GİRİŞİMLER (tüm açık ve laparoskopik cerrahi girişimler ve kronik entübe bilier sistem girişimleri) Gram negatif enterik basiller

S. Aureus

E. Fecalis

Clostridiumlar

Sefazolin

 

* Vankomisin + Gentamisin

Sefazolin 1 gr IV PI tek doz.

Vankomisin 1 gr IV PI tek doz.

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz.

KOLOREKTAL GİRİŞİMLER

 (kolonun ve / veya rektumun açıldığı tüm cerrahi girişimler)

Enterik aerob ve anaeroblar Oral neomisin + eritromisin

VEYA

Sefazolin + metronidazol

Neomisin 1 gr PO ve Eritromisin 1 gr PO operasyondan 1 gün önce saat 13.00 14.00 ve 23.00 de .

Sefazolin 1 gr IV PI tek doz.

Metronidazol 500 mg IV PI tek doz.

APPENDEKTOMİ

(basit veya komplike appendisit)

Enterik aerob ve anaeroblar Cefazolin + metronidazol

 

* vankomisin + metronidazol + gentamisin

Sefazolin 1 ger IV PI tek doz.

Metronidazol 500 mg IV PI  tek doz.

Vankomisin 1 gr IV PI  tek doz.

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz.

 SEZERYAN Enterik aerob ve anaeroblar

E. fecalis

Grup B streptokoklar

Ampisilin

 

* Vankomisin + gentamisin + metronidazol

Ampisilin 2 gr IV Umblikal kord klampe edildikten sonra tek doz.

Vankomisin 1 gr IV Umblikal kord klampe edildikten sonra tek doz.

Gentamisin 2 mg /kg IV Umblikal kord klampe edildikten sonra tek doz .

Metronidazol 500 mg IV Umblikal kord klampe edildikten sonra tek doz.

 

HİSTEREKTOMİ Enterik aerob ve anaeroblar

E. fecalis

Grup B streptokoklar

Sefazolin

* Vankomisin + gentamisin

Sefazolin 1 gr IV PI tek doz.

Vankomisin 1 gr IV PI tek doz.

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz.

AÇIK VEYA KAPALI BATIN TRAVMASI OPERASYONU Enterik aerob ve anaeroblar Sefazolin + metronidazol

 

* vankomisin + gentamisin + metronidazol

Sefazolin 1 ger IV PI tek doz

Metronidazol 500 mg IV PI  tek doz

Vankomisin 1 gr IV PI  tek doz

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz

681 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,