AMPİRİK ANTİBİYOTERAPİ KLAVUZU

image_pdfimage_print

 

TOPLUMDAN KAZANILMIŞ PNEMONİLER DE ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN:

 • Streptococcus pneumonia,
 • H. influenza
 • Staf. aureus
 • Klebsiella pneumonia
 • Anaerob ağız patojenleri
 • Legionella spp.
 • Mycoplazma pnemonia
 • Clamidia pneumonia

AMPİRİK TEDAVİ:

 • SEFTRİAKSON
 • SEFOTAKSİM
 • OFLOKSAZİN
 • ERİTROMİSİN- Atipik pnemonilerde
 • AZİTROMİSİN- Atipik pnemonilerde
 • DOKSİSİKLİN- Atipik pnemonilerde

NOZOKOMİAL PNEMONİLERDE ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJ E N:

 • Klebsiella
 • Enterobakter
 • Serratia
 • Acinetobakter
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Staf. aureus

AMPİRİK TEDAVİ:

 • III. JENERASYON SEFALOSPORİNLER
 • PİPERASİLİN
 • IMIPENEM ( + bir aminoglikpzidle beraber )

 

MENENJİTLERDE AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN:

 • Pnemokok
 • Menengokok,
 • H. influenza
 • Listeria monositogenes ( immun supressif, yaşlı ve yenidoğanlarda)

AMPİRİK TEDAVİ:

 • SEFTRİAKSON + VANKOMİSİN (Listeria şüphesi varsa Ampisilin)

SEPSISTE AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN :

 • GRAM NEGATİF BASİLLER
 • S. aureus
 • Stafilokoklar.

AMPİRİK TEDAVİ:

 • III. JENERASYON SEFALOSPORİNLER ( SEFTRİAKSON, SEFOTAKSİM VEYASEFTİZOKSİM) veya
 • IMIPENEM + GENTA

INTRA ABDOMİNAL ENFEKSİYONLARDA AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN :

 • E. coli
 • Proteus,
 • B.fragilis

AMPİRİK TEDAVİ:

 • AMPİSİLİN + SULBAKTAM veya
 • SEFTRİAKSON + METRONİDAZOL veya
 • OFLOKSAZİN + METRONİDAZOL veya
 • TİKARSİLİN + KLAVULONİK ASİT veya
 • PİPERASİLİN + TAZOBAKTAM veya
 • IMIPENEM

FEBRİL NÖTROPENİDE AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN :

 • Gram negatif basiller
 • Pseudomonas aeruginosa,
 • S.aureus

AMPİRİK TEDAVİ:

 • PİPERASİLİN veya SEFTAZİDİM veya SEFEPİM + AMİNIGLİKOZİD
 • +/- VANKOMİSİN

UROSEPSİS

1-KOMPLİKE OLMAYAN URİNER ENFEKSİYONLARDA AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN:

 • E. coli
 • Proteus
 • Klebsiella
 • Enterokoklar

AMPİRİK TEDAVİ:

 • AMPİSİLİN + SULBAKTAM veya
 • OFLOKSAZİN veya
 • AMPİSİLİN + GENTAMİSİN
2-KOMPLİKE ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN:

 • Pseudomonas aeruginosa
 • Serratia

AMPİRİK TEDAVİ:

 • III. JENERASYON SEFALOSPORİNLER + GENTAMİSİN veya
 • PİPERASİLİN + GENTAMİSİN

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

NORMAL HASTADA PATOJENLER:

 • GRUP A STREPTOKOKLAR
 • S.aureus

AMPİRİK TEDAVİ:

 • SEFAZOLİN

HAYVAN ISIRIKLARINDA PATOJENLER:

 • Pastorella multicoda,
 • S. aureus
 • Streptokoklar

AMPİRİK TEDAVİ :

 • AMPİSİLİN + SULBAKTAM

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARINDA ( POLİMİKROBİAL ) PATOJENLER:

 • Gram negatif basiller
 • B. fragilis
 • S. aureus

AMPİRİK TEDAVİ:

 • AMPİSİLİN + SULBAKTAM veya
 • OFLOKSAZİN + METRONİDAZOL

ENDOKARDİTLER DE AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

DOĞAL KAPAK ENDOKARDİTİNDE PATOJENLER:
 • Viridans streptokoklar
 • Enterokoklar

AMPİRİK TEDAVİ:

 • AMPİSİLİN + GENTA
YAPAY KAPAK ENDOKARDİTİNDE PATOJENLER:
 • S. aureus
 • S. epidermidis
 • Gram negatif basiller
 • Enterokoklar

AMPİRİK TEDAVİ :

 • VANKOMİSİN + GENTA
843 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in antibiyotikler
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,