AMEBİK VE BASİLER DİZANTERİ AYRIMI

image_pdfimage_print

Amebik ve Basiler Dizanterinin Ayrımı

Dizanteri kalın bağırsakların iltihabi hastalığıdır. Hastalık kramp tarzında karın ağrısı, sulu mukuslu (sümüklü) ishal, sık tuvalete gitme ile karakterize bir tablodur. Birçok bakteri, virüs ve hatta kimyasal madde kalın bağırsaklarda iltihaplanma ve dizanteriye yol açar. Mikrobik dizanteri etkenlerinden en sık rastlanan ve tehlikeli olan iki tanesi bakteriler ( basiler dizanteri) ve protozoonlar (Amebik dizanteri) ile meydana gelen dizanteriler dir. Her iki tabloda birbirine çok benzer ancak tedavileri farklı olduğundan etiyolojik, klinik ve laboratuvar olarak ayrımları önemlidir. Aşağıda bu ayrım için basit bit tablo bulacaksınız umarım faydası olur

Saygılarımla

CA Lermi

Amipli ve Basiler Dizanteri ayrımı

PATOLOJİK FARKLAR

Amebik dizanteri

Basiler dizanteri

PATOJEN Entomoeba histolitica Shigella gurubu bakteriler

Enterohemorajik E.Coli

Vibrio parahemoliticus

Camphylobacter jejuni

LEZYON Nekrotik : Proteolitik ajanlar salgıladığı için barsakta nekrozlar ortaya çıkar. İltihabi: Bakterilerden salınan diffüsible toksinlere bağlı olarak yüzeyel spüratif enfeksiyon, inflamasyon ve ülser gelişir.
LEZYONUN DERİNLİĞİ Genellikle derin nekrotik lezyonlar görülür. Yüzeyel spüratif enfeksiyon görülür.
ÜLSERLERİN KENARLARI NASILDIR Ülserlerin kenarları düzensiz ve kabadır. Ülserlerin kenarları düzenli keskin ve üniform dur.
ALTTAKİ MUKOZA Sağlamdır İltihaplıdır
NEKROZ TİPİ Piknotik ( piknotik cisimcikler fare yeniği hücreler) Karyoliz ( hayalet hücreler ve yuvarlak nükleuslar)
KARACİĞER ABSESİ Sık görülür Nadir görülür
HÜCRESEL CEVAP (Hücresel) Mononükleer hücreler. (İmmün) polimorfonükleer.

KLİNİK  FARKLAR

Amebik dizanteri

Basiler dizanteri

BAŞLANGIÇ Yavaş sessiz Akut gürültülü
ATEŞ Genelde ateş olmaz Yüksek ateş ile seyreder.
KARIN AĞRISI Lokalize Generalize
TENEZM Yoktur Vardır

DIŞKININ MAKRISKOBİK GÖRÜNÜMÜ

Amebik dizanteri

Basiler dizanteri

DIŞKILAMA SAYISI Günde 6-8 tenezm yok Günde 10 dan fazla tenezm var
DIŞKI MİKTARI Bol Az
DIŞKI KOKUSU Kötü kokulu Kokusuz denebilir
DIŞKI RENGİ Koyu kırmızı Parlak kırmızı
DIŞKI GÖRÜNÜMÜ Kan ve mukus ile karışık dışkı Kan ve mukus dışkı yok
DIŞKI pH Asidik  Alkali

DIŞKININ MİKROSKOPİK İNCELEMESİ

Amebik dizanteri

Basiler dizanteri

HÜCRE Az Bol
ERİTROSİT Kümelenmiş sarı – kırmızı renklerde Parlak kırmızı kümelenmiş ruloux formasyonda bol eritrosit.
İLTİHAP HÜCRELERİ Az Bol
MAKROFAJLAR Çok nadir Bol makrofaj hücresi, çoğu eritrositelri fagosite ettiğinden yanlışlıkla amip sanılır!
EOZİNOFİL Vardır Yoktur
PİKNOTİK CİSİMCİKLER Çok yoğun görülür Görülmez
GHOST ( HAYALET ) HÜCRELER Hiç görülmez Bol görülür
PARAZİT E. Histolitica trofozoidleri Yoktur
BAKTERİ Bol motil bakteri Nadir non motil bakteri
CHARCOT –LEYDEN KRİSTALLERİ Vardır Yoktur

 

 

 

 

333 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in MEDİKAL
Tags: , , , , , , , , , , , ,