Ia.CERRAHİ PROFİLAKSİ TALİMATI

image_pdfimage_print

CERRAHİ BİRİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI

AMAÇ:

Operasyon sırasında potansiyel patojen mikroorganizmaların dokularda üremesini engelleyerek cerrahi alan İnfeksiyonu (CAİ) oranını azaltmaktır. CAİ’larının azalmasıyla da postoperatif hospitalizasyon süresi, tedavi amaçlı antibiyotik uygulamaları ve dolayısıyla toplam tedavi maliyetinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

KAPSAM:

Tüm cerrahi birimleri

UYGULAMALAR:

 • Antimikrobiyal profilaksi temiz-kontamine (gastrointestinal ve/veya solunum sistemine kontrollü olarak girilmiştir; ancak önemli bir bulaş söz konusu değildir) ve bazı özel durumlarda (protez ve/veya immunsüpresyon) temiz cerrahi girişimlerde (enfeksiyon bulgusu yoktur; gastrointestinal, genitoüriner ve solunum sistemine girilmemiştir) uygulanmalıdır.
 • Kontamine (akut enflamasyon, aseptik teknikten sapma) ve kirli (pürülan enflamasyon, perfore organ) cerrahi girişimlerde antibiyotik kullanımı tedavi amaçlı olmalıdır.
 • Antimikrobiyal profilaksi bakteriyel kontaminasyon ya da doku invazyonu olmadan önce kullanılmalıdır.
 • Optimal etkinlik elde edilebilmesi için antimikrobiyal profilaksinin cerrahi insizyondan 1 saat önceki zaman dilimi içinde; tercihen anestezi indüksiyonu ile birlikte yapılması
 • Profilaktik antimikrobiyal ilaçlar İV yolla uygulanmalıdır.
 • Tek doz profilaksi.
 • Ameliyat esnasında doz tekrarı gereken durumlar:Major kanama (>1500 ml), sıvı replasmanı >15 ml/kg yapılması, ameliyat süresi kullanılan antibiyotiğin yarı ömrünün iki katından daha uzun ise (Sefazolin için 3-4 saatten uzun süren operasyonlarda) doz tekrarı
 • Profilaksi süresi 48 saatten uzun olmamalıdır.
 • Profilaksinin drenler çekilinceye kadar sürdürülmesi yanlıştır.
 • Komplike infeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler (karbapenemler, ve 4. kuşak sefalosporinler, glikopeptidler vb.) profilaksi amacıyla kullanılmamalıdır.
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hastanede CAİ etkeni olarak üretilen mikroorganizmaların direnç profili izlenmeli ve bu profile göre profilakside kullanılan antibiyotiklerin seçimi konusunda görüş
 • Vankomisin ancak metisilin dirençli organizmalarla olan enfeksiyonların oranının yüksek olduğu durumlarda Enfeksiyon Kontrol Komitesi önerisi ile kullanılmalıdır. Vankomisin infüzyon süresi bir saatten kısa olmamalıdır.
 • Kapalı travmalarda tüp torakostomi işlemi sırasında profilaktik antibiyotik kullanılmamalıdır.
 • Ancak aşağıdaki durumlarda  tek doz Sefazolin (1-2 gr), B- laktam alerjisi varlığında Klindamisin 600 mg kullanılabilir:
  • Acil torakotomi
  • Ateşli silah yaralanmasına bağlı göğüs duvarında yumuşak doku kaybı
  • Akciğer kontüzyonu
  • Eşlik eden laparotomi
  • Eşlik eden açık kırıklar.

PRATİK CERRAHİ PROFİLAKSİ TABLOSU

OPERASYON MUHTEMEL BAKTERİ ANTİBİYOTİK(* Penisilin allerjisi varsa) DOZ( PI = preindüksiyon) SÜRE
KARDİAK CERRAHİ(pacemaker yerleştirilmesi dahil) S. AureusS. Epidermidis

Difteroidler

Gram – enterik basiller

Sefazolin*Vanko + Genta Sefazolin 1 gr  IV PI daha sonra 8 saatte bir 500 mg IV.Vankomisin 1 gm  IV PI daha sonra 12 saatte bir 1 gm IV.

Gentamisin 2 mg/kg IV PI tek doz.

 

X 48 saat

NON KARDİAK VASKULER CERRAHİ S. AureusS. Epidermidis

Difteroidler

Gram – enterik basiller

Sefazolin* Vankomisin Sefazolin 1 gr  IV PI daha sonra 8 saatte bir 500 mg IV. Vankomisin 1 gm  IV PI daha sonra 12 saatte bir 1 gm IV.

 

X 24 saat
ORTOPEDİK CERRAHİ S. AureusS. epidermidis Sefazolin* Vankomisin Sefazolin 1 gr  IV PI daha sonra 8 saatte bir 500 mg IV. Vankomisin 1 gm  IV PI daha sonra 12 saatte bir 1 gm IV.

 

 

X 48 saat

BEYİN CERRAHİSİ S. AureusS. Epidermidis Sefazolin* Vankomisin Sefazolin 1 gr IV PI tek doz.Vankomisin 1 gr IV PI tek doz.
BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Oral anaeroblarS. Aureus

Streptokoklar

Sefazolin + metronidazol

* klindamisin + gentamisin

Sefazolin 1 gr IV PI daha sonra 8 saatte bir 1 gr IV.Metronidazol 500 mg IV PI daha sonra 12 saatte bir 500 mg IV.

Klindamisin 600 mg IV PI daha sonra 8 saatte bir 600 mg IV.

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz.

 

 

X 48 saat

TORAKS CERRAHİSİ (PULMONER VE OSEFAGİAL) Oral anaeroblarS. Aureus

Streptokoklar

Gram negatif enterik basiller

Sefazolin

* Vankomisin + Gentamisin

Sefazolin 1 gr IV PI tek dozVankomisin 1 gr IV PI tek doz.

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz .

GASTRO DUEDONAL CERRAHI (kanama, ülser, H2 reseptör blokeri kullanımı, kanama) Orofaringeal floraGram negatif enterik basiller Sefazolin

* Vankomisin + Gentamisin

Sefazolin 1 gr IV PI tek doz.Vankomisin 1 gr IV PI tek doz.

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz.

BİLİER GİRİŞİMLER (tüm açık ve laparoskopik cerrahi girişimler ve kronik entübe bilier sistem girişimleri) Gram negatif enterik basillerS. Aureus

E. Fecalis

Clostridiumlar

Sefazolin

* Vankomisin + Gentamisin

Sefazolin 1 gr IV PI tek doz.Vankomisin 1 gr IV PI tek doz.

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz.

KOLOREKTAL GİRİŞİMLER (kolonun ve / veya rektumun açıldığı tüm cerrahi girişimler) Enterik aerob ve anaeroblar Oral neomisin + eritromisinVEYA

Sefazolin + metronidazol

Neomisin 1 gr PO ve Eritromisin 1 gr PO operasyondan 1 gün önce saat 13.00 14.00 ve 23.00 de .Sefazolin 1 gr IV PI tek doz.

Metronidazol 500 mg IV PI tek doz.

APPENDEKTOMİ(basit veya komplike appendisit) Enterik aerob ve anaeroblar Cefazolin + metronidazol

* vankomisin + metronidazol + gentamisin

Sefazolin 1 ger IV PI tek doz.Metronidazol 500 mg IV PI  tek doz.

Vankomisin 1 gr IV PI  tek doz.

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz.

 SEZERYAN Enterik aerob ve anaeroblarE. fecalis

Grup B streptokoklar

Ampisilin

* Vankomisin + gentamisin + metronidazol

Ampisilin 2 gr IV Umblikal kord klampe edildikten sonra tek doz.Vankomisin 1 gr IV Umblikal kord klampe edildikten sonra tek doz.

Gentamisin 2 mg /kg IV Umblikal kord klampe edildikten sonra tek doz .

Metronidazol 500 mg IV Umblikal kord klampe edildikten sonra tek doz.

 

HİSTEREKTOMİ Enterik aerob ve anaeroblarE. fecalis

Grup B streptokoklar

Sefazolin* Vankomisin + gentamisin Sefazolin 1 gr IV PI tek doz.Vankomisin 1 gr IV PI tek doz.

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz.

AÇIK VEYA KAPALI BATIN TRAVMASI OPERASYONU Enterik aerob ve anaeroblar Sefazolin + metronidazol

* vankomisin + gentamisin + metronidazol

Sefazolin 1 ger IV PI tek dozMetronidazol 500 mg IV PI  tek doz

Vankomisin 1 gr IV PI  tek doz

Gentamisin 2 mg / kg IV PI tek doz

 

 

 

177 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,