I.ANTİBİYOTİK KULLANIMININ KONTROLÜ TALİMATI

image_pdfimage_print

ANTİBİYOTİK KULLANIMININ KONTROLÜ TALİMATI

1-   AMAÇ

Antibiyotiklerin gereksiz  ve  uygunsuz kullanımını önleyerek; antibiyotiklere direnç gelişimini, süperenfeksiyonları, istenmeyen yan etkileri ve gereksiz ekonomik kaybı en aza indirmektir.

2-  KAPSAM

Bu prosedür hastanedeki tüm tanı, tedavi ve bakım uygulamaları yapan birimleri kapsar.

3-SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından cerrahi profilaksi yapan ve antibiyotik kullanan tüm birimler, Antibiyotik Kontrol Ekibi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi sorumludur.

4-   UYGULAMA

 • Hastanemizde antibiyotik kullanım ilkeleri ve doğru antibiyotik kullanımı Antibiyotik Kontrol Ekibi tarafından
 • Hastane eczanesi aylık olarak antibiyotik tüketim miktarlarını Antibiyotik Kontrol Ekibine Antibiyotik Kontrol Ekibi izlem sonuçlarına göre gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet planlar ve uygular.
 • Antibiyotik Kontrol Ekibi hastanemiz antibiyotik direnç paternine göre bazı antibiyotiklerin kullanımını sınırlayabilir veya tercihen kullanımlarını önerebilir.
 • Antibiyotik duyarlılık test sonuçları “Kısıtlı antibiyotik duyarlılık testi raporlama sistemi” kullanılarak kliniklere
 • Antibiyotik Kontrol Ekibi hastanede kullanılan cerrahi profilaktik antibiyotikleri ve doğru kullanım oranlarını
 • Cerrahi profilaktik antibiyotik doğru kullanım oranları ve profilakside saptanan eksiklikler üç ayda bir cerrahi birimlerde çalışan hekimlere ve yönetime raporlanır.
 • Operasyon öncesi  profilaktik  antibiyotik  kullanımı  konusunda  ‘Cerrahi  Birimlerde Antibiyotik Profilaksisi’ talimatına uygun hareket
 • Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU) imzası gerektiren antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanından konsültasyon istenerek onay alınmalıdır.
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hastane enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik direnç oranları üç ayda bir ilgili birimlere
 • Enfeksiyon düşünülen  her  hastadan  antibiyotik  başlamadan  önce  kültür-antibiyogram yapılması için uygun örnek alınmalıdır.
 • Klinik, laboratuvar (lökositoz, CRP, sedimentasyon artışı ) ve radyolojik bulgular telkin ediyorsa hasta enfeksiyon açısından değerlendirilmeli, her ateş yüksekliğinde enfeksiyon düşünülerek antibiyotik başlanmamalıdır.
 • Kültürde üretilen bakterinin etken ya da kolonize olduğuna hastanın klinik ve laboratuvar bulguları eşliğinde karar verilmeli, etken olduğu düşünülüyorsa antibiyotik başlanmalıdır.
 • Toplum kökenli ve hastane kökenli pnömonilerde Toraks Derneğinin rehberleri doğrultusunda ve hastanemizin mikrobiyolojik florası ile antibiyotik direnç paternleri göz önüne alınarak ampirik antibiyoterapi başlanmalıdır.
153 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,