G.İZOLASYON UYGULAMALARI TALİMATI

image_pdfimage_print

İZOLASYON UYGULAMALARI TALİMATI

 1. AMAÇ: Patojen mikroorganizmaları bulunduran/bulundurma olasılığı yüksek olan kaynaklardan, sağlık kurumundaki hastalara, sağlık personeline ve ziyaretçilere yayılımı önlemektir.
 2. KAPSAM: Tanı, tedavi ve bakım uygulamaları yapan tüm birimlerdeki sağlık çalışanlarını kapsar.
 3. TANIM: İzolasyon; kelime olarak ayırma, soyutlama, tecrit etme anlamına Enfeksiyonun yayılmasını önlemede izolasyon yöntemlerinden yararlanılır.

STANDART İZOLASYON YÖNTEMLERİ

Hastanedeki tüm hastalara tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın uygulanması gereken önlemlerdir.Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşabilecek etkenlere yönelik önlemleri kapsar.Bına göre:

 • Kan ve vücut sıvıları, sekresyonlar ile kontamine materyalle direk temas sonrasında eller yıkanmalıdır. Tüm hastaların kan ve vücut sıvılarının potansiyel olarak HIV, HBV ve diğer kan yoluyla bulaşan patojenlerle kontamine olabileceği düşünülmelidir.
 • Hastayla direkt temastan önce ve sonra eller yıkanmalıdır.
 • İnvaziv işlemlerde eldiven giymeden önce ve sonra eller yıkanmalıdır.
 • İki ayrı hastaya temas etme arasında ve aynı hastada kirli vücut bölgesine temastan temiz bölgeye temasa geçerken eller yıkanmalıdır.
 • Kan, vücut sıvıları, sekresyonlar, mukoza ve bütünlüğü bozulmuş ciltle temas ve kontamine cihazlarla temas sırasında nonsteril eldiven Kullanım sonrası çevreye dokunmadan eldiven çıkartılmalı, eller yıkanmalıdır.
 • Kontamine eşyalar ile temastan önce ve sonra eller yıkanmalıdır.
 • El yıkama “El Hijyeni” talimatına uygun olarak yapılmalıdı
 • Eldivenler küçük, görünmeyen yırtıkların olabilmesi, kullanım sırasında yırtılabilmeleri nedeniyle infeksiyon riskini tamamen ortadan kaldıramaz. Bu yüzden eldiven giyilmeden önce ve eldiven çıkartılırken ellerde kontaminasyon meydana gelmesi kaçınılmaz olduğu için bir hastadan diğerine geçerken eldiven değiştirmenin yanısıra eldiven giymeden önce ve çıkardıktan sonra eller yıkanmalıdır.
 • İzolasyon uygulanmış hastanın odasına girmeden önce, hastanın farklı vücut bölgesine uygulanan işlemlerden önce, hastadan hastaya geçişte eller yıkanarak eldiven değiştirilmelidir.
 • İnfeksiyon bulaşma riskinin fazla olduğu durumlarda çift kat eldiven Kanla kontaminasyonun fazla olduğu durumlarda ve kan almada mutlaka eldiven giyilmelidir.
 • Vücudun steril bölgelerine yapılan müdahelerde ve açık yaralarda kullanılan malzemelerin sterilliğinin korunması durumunda steril eldiven
 • Delici ve kesici aletlerle yaralanmaya karşı korunulmalıdır. Kİğneler hiçbir zaman, ucu bükülmemelidir. Kullandıktan sonra, delinmeye dirençli kaplar içinde biriktirilerek uzaklaştırılmalıdır. Eksudatif deri lezyonu olan sağlık personeli iyileşene kadar doğrudan hasta bakımı veya araç-gereç bakımı ile
 • Kan veya kanlı sıvılar ile kirlenen çarşaflar veya diğer materyaller özel torbalar içinde uzaklaştırılmalıdır.
 • Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ihtimali bulunan durumlarda . mukoz membranları korumak için maske, gözlük, yüz siperliği kullanılmalıdır.
 • Deri ve giysilere sıçrayabilen materyale karşı korunmak için, temiz steril olmayan önlük Kirli önlük çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.
 • Koruyucu ekipmanlar sırasıyla giyilmeli ve çıkarılmalıdır.
 • Giyme sırası: Önlük, maske, gözlük, yüz koruyucu,
 • Önlük giyilmesi: Önlük malzemesi uygulanacak işleme göre seçilmelidir. Uygun tip ve boyutta olmalı, arkadan bağlanmalıdır. (Şekil 1)
 • Maske takılması: Burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine almalıdır. Yüze uygunluk tam olmalıdır. Maske tükrük veya sekresyonlarla ıslandığı zaman değiştirilmeli, tekrar ve ortak kullanılmamalıdır.(Şekil 2)
 • Gözlük – yüz koruyucusu giyilmesi: Gözleri ve yüzü tam olarak kapatmalı, yüze uygunluk tam olmalı, yüze oturmalıdır.(Şekil 3)
 • Eldiven giyilmesi: Eldivenler en son giyilmeli, doğru tip ve boyutta eldiven seçilmeli, eldiven giymeden önce eller yıkanmalı veya el dezenfektanı ile ovalanmalı, önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmelidir. Eldiven giyildikten sonra, temizden kirliye doğru çalışılmalı, eldiven ile çalışırken kendine ve çevreye kontamine temas sınırlanmalı, eldivenler tekrar kullanılmamalı, eldiven çıkartıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalı, eldiven üzerine el dezenfektanı uygulanmamalı veya eldivenli eller yıkanmamalıdır.(Şekil 4)
 • Çıkarma Sırası: Eldiven, gözlük – yüz koruyucu, önlük, maske
 • Eldiven Çıkarılması: Elin üzerinden sıyrılarak içi dışına çevrilmeli, diğer eldivenli el ile tutulmalı, eldivensiz parmakla bilekten diğer eldiven sıyrılmalı, içi dışına çevrilerek her iki eldivenden oluşan küçük bir torba şeklinde atılmalıdır.( Şekil 4)
 • Gözlük – Yüz Koruyucusu Çıkarılması: Eldivensiz ellerle çıkarılmalıdır .( Şekil 3)
 • Önlük Çıkarılması: Omuz kısımlarından tutulmalı, kontamine dış yüz içe doğru çevrilmeli, yuvarlayarak katlanmalı, çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir. (Şekil 1)
 • Maske Çıkarılması: Maske bağları (önce alttaki) çözülür, maskenin ön yüzü kontamine olduğu için elle temas etmemelidir, bağlardan tutularak atılır.(Şekil 2)
 • Tek kullanımlık araçlar uygun biçimde ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Yeniden kullanılabilecek aletler sterilizasyon/dezenfeksiyon olmadan başka bir hasta için kullanılmamalıdır.

 

 

158 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

0 / 5. 0

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,