D.EL HİJYENİ TALİMATI

image_pdfimage_print

EL HİJYENİ TALİMATI

 1. AMAÇ: Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun el temizliği yöntemlerini ve endikasyonlarının belirlenmesini kapsar.
 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanları, hasta, hasta refakatçilerini ve ziyaretçileri kapsar.

TANIMLAR

 1. Normal (sosyal) el yıkama :Ellerin sabun ve su ile yıkanmasıdır. Bu tip yıkama ile kirler ve geçici mikrop florası uzaklaştırılır, kalıcı flora
 2. El antisepsisi/ dekontaminasyon / mikropları uzaklaştırma: Antiseptik bir el ovma ürününü uygulayarak veya antiseptik bir el yıkama ürününü kullanarak mikroorganizmaların üremesini engellemek veya Hijyenik (antiseptik kullanarak) el yıkama ve el ovalamayı kapsar.
 3. Hijyenik el yıkama:Antiseptik bir el yıkama ürünüyle ellerin yıkanması anlamında kullanılır. Riskli durumlar için, (enfekte hastalarla temastan sonra ve yoğun bakım ünitelerinde hasta ile temastan önce ve sonra) antiseptikler kullanılarak yapılan el temizliğidir. Amaç, eldeki tüm geçici ve kısmen de kalıcı floranın uzaklaştırılmasıdır.
 4. Hijyenik  el ovalama:Antiseptik solüsyonla veya çabuk etkili alkolik çözeltiler ile ellerin kuvvetlice ovuşturulması ile yapılan el temizliğidir.
 5. Cerrahi el yıkama:Ameliyat yapacak ekip tarafından, ciltteki kalıcı florayı azaltmak ve geçici florayı yok etmek amacıyla, ameliyat öncesinde gerçekleştirilen antiseptik el yıkama veya antiseptik el ovalama işlemidir.Hijyenik el yıkama sonrasında varlığını sürdüren kalıcı florayı da azaltmak üzere yapılan el yıkama veya el ovmayı tanımlar.

UYGULAMA:

1-Normal (sosyal) el yıkama : Sosyal hayattaki el temasını gerektiren kirli veya kontamine tüm rutin işlemlerden sonra eller görünür kir kalmayacak şekilde su ve sabunla yıkanmalıdır.

 1. Akar su altında ellerinizi ıslatın.
 2. Sıvı el sabununu el yüzeyine tümüyle yayın.
 3. Parmaklar, avuç içi ve el sırtının tüm yüzeyleri 10-15 saniye süreyle yıkama maddesiyle temizlemek için kuvvetle ovuşturun.
 4. Bol su ile ellerinizi durulayın.
 5. Kağıt havlu ile kurulayın.
 6. Musluğu elle kapatacaksanız,  elinizi kuruladığınız kağıt  havluyu  çöpe atmadan  önce (elinizi sürmeden) bu işlem için kullanın.

2-El antisepsisi/ dekontaminasyon / mikropları uzaklaştırma:

Antiseptik bir el ovma ürününü uygulayarak veya antiseptik bir el yıkama ürününü kullanarak mikroorganizmaların üremesini engellemek veya Hijyenik (antiseptik kullanarak) el yıkama ve el ovalamayı kapsar.

3-Hijyenik el yıkama:

 1. Kan, vücut sıvıları, sekresyonlar, kontamine materyalle veya bu örneklerin alınması veya taşınması esnasında kullanılan kaplarla temas sonrası
 2. Hastayla direkt temastan önce ve sonra
 3. İnvaziv işlemlerde eldiven giymeden önce ve sonra
 4. İki ayrı hastaya temas etme arasında ve aynı hastada kirli vücut bölgesine temastan temiz bölgeye temasa geçerken antiseptik ajanlarla ellerinizi yıkayın.
 5. Eller su ile ıslatılır, 3-5 ml antiseptik sabun avuca alınır.
 6. Klorhekzidin kullanılıyorsa 1 dk, povidon iyot kullanılıyorsa 2 dk süre ile avuç içleri ve parmak araları başta olmak üzere eller tüm yüzey ve parmakları kapsayacak şekilde kuvvetlice ovuşturulur.
 7. Eller su ile iyice durulanır, durulama parmak uçlarından dirseklere doğru yapılır, parmaklar yukarı gelecek şekilde tutularak, kontamine suyun dirsekten tekrar parmak ucuna akışı önlenir.
 8. Eller kağıt havlu ile kurulanır, musluk kağıt havlu kullanılarak kapatılır.

4-Hijyenik el ovalama

 1. Alkol ancak temiz şartlarda etkili olduğundan görünür kir varsa eller önce su ve sabunla yıkanarak
 2. Alkol bazlı  solüsyon  3-5  ml  bir  avuca  alınır.  İki  el  birleştirilerek  tüm  el  yüzeyi  ve parmaklara temas edecek şekilde 1 dk süre ile ovuşturulur, kendi halinde kuruması

5-Cerrahi el yıkama

 1. Saat, yüzük ve bilezikler çıkarılır. Suni tırnak ve oje olmaması enfeksiyon kontrolü açısından önerilmektedir.
 2. Antiseptikli (klorhekzidin veya povidon iyot içeren) sabun alınır (5 ml), el ve kollar ovuşturularak 3-5 dk süreyle yıkanır. Günün ilk uygulamasında ayrıca tırnak dipleri 30 sn süreyle fırçalanır (antiseptikli sabun emdirilmiş tek kullanımlık sünger/fırçalar cerrahi el yıkama için uygundur). Ara yıkamalarda 2 dk süre  Yıkama işlemi parmak uçlarından dirseğe doğru yapılır.İşlem birkaç kez tekrarlanmalıdır.
 3. Durulama işlemide ellerden dirseklere doğru olmalıdır.Su dirseklerden aşağı akıtılarak durulanır ve steril havluyla
 4. Musluk eller kullanılmadan kapatılır.
 5. Steril eldiven giyene kadar hiçbir yere
 6. Yıkama sonunda ellerin herhangi bir yere temas etmesi durumunda eller kontamine kabul Yıkama işlemi tekrarlanır.

5A-Cerrahi el ovalama

 1. Günün ilk yıkamasından sonraki vakalar için ara yıkama olarak tercih
 2. Saat, yüzük ve bilezikler çıkarılır.Suni tırnak ve oje olmaması enfeksiyon kontrolü açısından önerilmektedir.
 3. Alkol ancak temiz şartlarda etkili olduğundan ellerde görünür kir varsa eller önce su ve sabunla yıkanarak
 4. Hızlı etkili alkol bazlı ürün (3-5 ml) eller ve kollara ovularak uygulanır. İşlem süresi günün ilk ameliyatı için 3 dk olmalıdır. Bu süre boyunca ilave antiseptik alınarak tüm yüzeylerin ıslak kalması sağlanır. Sonraki ameliyatlar için 1 dakikalık süre
 5. Parmak uçları yukarı tutularak ellerin kendi halinde kuruması sağlanır. Steril eldiven giymek için tamamen kuruması

EL HİJYENİNDE 5 ENDİKASYON KURALI:El hijyeni uygulaması gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Hasta ile temastan  önce(tokalaşma,  hastanın  hareket  etmesine  yardım,  muayene  vb),
 • Aseptik işlemden önce(ağız/diş bakımı, ifrazat aspirasyonu, pansuman, kateter yerleştirme, yemek, ilaçhazırlama vb),
 • Vücut sıvısına maruz kalma riskinden sonra(ağız/diş bakımı, ifrazat aspirasyonu, kan alma ve manipüle etme, idrar, dışkı temizleme, atıkların bertarafı vb ),
 • Hasta ile temastan sonra (tokalaşma,hastanın hareket etmesine yardım,klinik muayene vb),
 • Hasta ortamıyla temastan sonra(yatak çarşaflarını değiştirme,perfüzyon hızı ayarlama vb).

TANIMLAR:

Hastaya temas: Sağlık çalışanının ellerinin hastanın cildine veya kıyafetlerine dokunması anlamında kullanılmaktadır.

Hasta ortamıyla temas: Sağlık çalışanının ellerinin hasta ortamındaki cansız eşyalara ve yüzeylere dokunması anlamında kullanılmaktadır.

Aseptik işlem: Sağlık çalışanı tarafından gerçekleştirilir.Mukozaya, hasar görmüş bir  deriye, invazif tıbbi bir cihaza (kateter, sonda) veya sağlık hizmeti ekipmanına dokunma işi anlamında kullanılmaktadır.

Vücut sıvıları: Kan ya da vücut tarafından salgılanan (mukoza, salya, meni, gözyaşı, kulak kiri, süt vb ), vücuttan atılan çıkartılar (idrar, dışkı, kusmuk), eksudasyon (terleme), transüdasyon (terleme haricindeki plevral sıvı, beyin omurilik sıvısı vb) ve diğer her türlü madde anlamında kullanılmaktadır.

DENETİM:

El yıkama konusunda öncelikle kendi kendinizi denetleyin. Yukarıdaki kurallara uygun davranamıyorsanız nedenini belirleyin. Sorunu aşmanız için önce birim sorumlusundan, gerekirse Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinden yardım isteyiniz.

221 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,