J.CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ TALİMATI

image_pdfimage_print

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ TALİMATI

1.  AMAÇ:

Postoperatif cerrahi enfeksiyonların en aza indirilmesi için preoperatif ve postoperatif dönemde uygulanacak standart önlemlerin oluşturulmasıdır.

2.  TANIM:

Operasyondan sonra ilk 30 gün içinde gelişen enfeksiyonlar cerrahi alan enfeksiyonları olarak tanımlanmaktadır. Bu süre implant olan hastalarda 1 yıl olarak kabul edilmektedir.

3.  KAPSAM:

Tüm cerrahi birimleri ve bu birimlerde çalışanları kapsar.

4.  UYGULAMALAR:

 1. Preoperatif öneriler Hastanın hazırlanması:.
  • Elektif operasyon öncesi cerrahi girişim yerinin uzağında herhangi bir enfeksiyon varsa tedavi edilmeli, gereğinde enfeksiyon düzelinceye kadar operasyon
  • Preoperatif yatış süresi kısa tutulmalıdır.
  • Diyabetik hastalarda kan şekeri kontrolü sağlanmalı ve özellikle perioperatif hiperglisemi gelişmesi önlenmelidir.
  • Operasyondan bir gece önce hastaların banyo yapması sağlanmalıdır (mümkünse klorheksidinli solüsyon ile banyo yapılması veya klorheksidinli sünger ile vücut temizliği önerilir).
  • Ameliyat bölgesi tıraşı traş makinası ile operasyondan hemen önce yapılmalıdır. Mümkün değilse hiç traş edilmemeli ve kesinlikle jilet kullanılmamalıdır.
  • Cildin antiseptiklerle temizliği, ameliyattan hemen önce povidon iyot ile insizyon hattından dışa doğru dairesel şekilde yapılmalıdır. Hazırlanan alan kesi değişimlerine ve dren yerleştirmeye izin veren yeterlilikte olmalıdır.
 • Ameliyat ekibinin el/kol antisepsisi ve hazırlığı:

  • Tırnaklar kısa olmalı, eller ve önkol, ameliyat öncesi uygun bir antiseptikle en az 2-5 dakika süre ile fırçalanmalıdir.
  • Elde ve kolda takı olmamalıdır.
  • Fırça ile temizlendikten sonra eller vücuttan uzak olacak şekilde fleksiyonda ve yukarı doğru tutulmalı, sular parmaklardan el bileğine doğru akmalı. Eller steril kompres ile kurulanmalı .
  • El ve ön kol antisepsisi ‘El Hijyeni Talimatı’na uygun olarak yapılmalıdı
  • Bulaşılabilen bir enfeksiyon hastalığı olan personel, hastalığı düzelene kadar görevden uzaklaştırılmalıdir.
  • Cildinden drenajlı lezyonu olan cerrahi personel; kültürleri alınıp, enfeksiyon olmadığı ispatlanıncaya/enfeksiyonu kayboluncaya kadar görevden uzaklaştırılmalıdır.
  • Çevre-zemin temizliği ve dezenfeksiyonu ‘Hastane Temizliği Prosedürü’ne uygun olarak yapılmalıdı
  • Cerrahi aletler ‘Dezenfeksiyon-Sterilizasyon Talimatı’ na uygun olarak sterilize
  • Profilaktik antibiyotik kullanılması konusunda ‘Cerrahi Birimlerde Antibiyotik Profilaksi Talimatı’na uyulmalı, özel durumlarda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ile konsülte

2-İntraoperatif öneriler:

 • Ameliyathanede sıcaklık 20-23°C , rölatif nem %30-60 arasında olmalıdı
 • Ameliyathanede hava akımı temiz havadan daha az temiz havaya doğru; saatte en az üç kez temiz hava ile değişim olmak üzere, en az 15 hava değişimi sağlanmalıdır.
 • Ameliyat odalarında koridorlara ve diğer komşu alanlara göre pozitif basınç sağlanmalıdır.
 • Ameliyathane havası tavandan içeri verilip, zemine yakın yerden dışarı atılmalıdır.
 • Ameliyathanede UV ışını kullanılmamalıdır.
 • Enfeksiyon kontrolü için ameliyathanenin veya ameliyat odalarının girişine yapışkan paspas yada kumaş örtüler kullanılmamalıdır.
 • Ameliyathanede rutin ortam kültürü alınmasına gerek
 • Ameliyathane girişinden temiz bölgeye geçerken özel terlik veya galoş giyilmeli, eldiven, steril önlük ve maske kullanılmalıdır.
 • Ameliyat ekibinin tümüne (uzak bölgede de olsa) maske ve bone kullanım zorunluluğu
 • Operasyon odaları malzeme-personel-hasta girişi dışında kapalı tutulmalıdır.
 • Operasyon odasında sadece gerekli personel bulunmalıdır. Ameliyat odasına giren görevli sayısı sınırlı tutulmalıdir.
 • İntravasküler aletlerin (örneğin, santral venöz kateter), spinal ve epidural anestezi kateterlerinin yerleştirilmesi veya intravenöz ilaçların hazırlanması ve uygulanması sırasında asepsi prensiplerine uyulmalı dır.
 • Steril malzemelerin paketleri/bohçaları kullanımdan hemen önce açılmalı ve kullanım öncesinde paket/bohça üzerindeki maruziyet indikatörü ve paket/bohça içindeki indikatör veya çok parametreli indikatör kontrol
 • Sterilitesi konusunda şüpheye düşülen malzemeler kullanılmamalıdır.

3.  Postoperatif öneriler:

 • Tüm doktor, hemşire, personel ve hasta yakınları el yıkamaya özen göstermelidir.
 • Hasta ve ailesi doğru insizyon bakımı, CAE semptomları ve bu semptomların bildirilmesi konusunda eğitilmelidir.
 • Hastaya bakım hizmeti veren personelin her hastada el yıkama ve eldiven değişiminin kontrolü sağlanmalıdır.
 • Primer olarak kapatılmış bir insizyon ameliyattan sonra 24-48 saat steril bir örtüyle kapalı tutulmamalıdır.
 • Pansumanlarda ve yara bölgesine her türlü temastan önce ve sonra el hijyeni sağlanmalı ve pansumanlarda steril teknik kullanılmalıdır.
 • Postoperatif yara bölgesi temiz ve kuru tutulmalı, ıslanmış ve kirlenmiş pansumanlar bekletilmeden değiştirilmelidir.Yara yeri serum fizyolojik ile temizlendikten sonra povidon iyot ile pansuman yapılmalıdır.
 • Kliniklerdeki pansuman odaları, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri sorumlu hemşireler tarafından
 • Pansumanlar sadece doktorlar tarafından yapılmalı, yara bölgesi enfeksiyon belirti ve bulguları yönünden
 • Klinik, laboratuvar (lökositoz, CRP, sedimentasyon artışı ) ve radyolojik bulgular telkin ediyorsa hasta enfeksiyon açısından değerlendirilmeli, her ateş yüksekliğinde enfeksiyon düşünülerek antibiyotik başlanmamalıdır.
 • Enfeksiyon düşünülen hastalarda antibiyotik başlamadan önce uygun bölgelerden kültür alınmalı, gerek ampirik tedavide, gerekse kültür antibiyogram sonuçlarına göre Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ile konsülte edilerek antibiyotik başlanmalıdır.
 • Hastane enfeksiyonu tespit edilen vakalar mümkünse ayrı odada takip edilmeli, özellikle MRSA, ESBL+ gram negatif bakteriler, pseudomonas, acinetobacter gibi çok ilaca dirençli bakterilerle enfekte hastaların izleminde ‘Çok İlaca Dirençli Bakteri Kontrolü Talimatı’na uyulmalıdı
223 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,