Q. TÜBERKÜLOZDAN KORUNMA TALİMATI

image_pdfimage_print

TÜBERKÜLOZDAN KORUNMA TALİMATI

 1. AMAÇ:Tüberkülozdan korunmak için gerekli önlemlerin alınmasıdır.
 2. KAPSAM:Hastalarla, hastaların vücut sıvılarıyla veya kontamine olmuş tıbbi cihazlar, aletler, yüzeyler ve havayla temas etme ihtimali yüksek olan tüm personel risk grubunu oluşturur.

3.UYGULAMA:

 • Sağlık personelinin işe başlama tarihini takiben ilk bir ay içinde tüberküloz açısından değerlendirilmesi Sonrasında periyodik olarak her yıl “Personel Sağlığının Takibi” talimatında belirtildiği şekilde takipleri yapılmalıdır.
 • Tüberküloz olduğu bilinen ya da şüphe edilen hastaların odalarına giren herkes koruyucu maske((N95 ya da FFP3) kullanmalıdır.
 • Tüberküloz olduğu bilinen ya da şüphe edilen hastalara öksürük oluşturan ya da damlacık saçılmasına yol açan işlemlerin (balgam çıkarma, bronkoskopi, endotrakeal entübasyon, aerosol tedavileri ) uygulanması sırasında koruyucu maske((N95 ya da FFP3) kullanılmalıdır.
 • Havada asılı kalan damlacık çekirdeklerinin inhale edilmesini önleyecek yönetimsel ya da mühendislik önlemlerinin bulunmadığı alanlarda çalışan sağlık personelleri (tüberküloz hastalarının nakliyle uğraşan kişiler ile bu hastalara acil cerrahi girişim ya da diş ile ilgili işlem yapılması) ve damlacık oluşumuna yol açan işlemlerle uğraşan labaratuvar personeli tüberküloz koruyucu maske ( N95 ya da FFP3 ) kullanmalıdır.
 • Tüberkülozdan şüphelenilen her hasta, tanı konulana kadar bulaştırıcı kabul edilmeli ve buna uygun şekilde izole
 • İzolasyon odasının kapısı kapalı tutulmalı, pencereler açık tutularak yeterince havalandırılması sağlanmalıdır.
 • Nonspesifik kliniklerde tüberküloz nedeni ile izole edilen hastaların ve tüberküloz kliniklerinde yatan tüm hastaların cerrahi tipte maske takmaları sağlanmalıdır.
 • Tüberküloz hastalarının bulaş riski olduğu sürece ‘İzolasyon Prosedürü’nde belirtilen şekilde izolasyonları sürdürü Hastalar neden izole edildikleri ve bulaş şekli hakkında bilgilendirilmeli ve kurallara uyumu izlenmelidir.
 • Tüberküloz ve dirençli tüberküloz onam formları hastalara mutlaka okutulmalı ve imzalatılmalıdır.
 • Çok ilaca dirençli (MDR) tüberküloz servisinde; ‘Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Servisinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı’na uygun hareket edilmelidir.

ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ SERVİSİNDE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

1.      AMAÇ: Çok     ilaca     dirençli      (MDR)      tüberküloz       servisinde       yatan      hastaların       izolasyonunun sağlanması,çalışan personele ve ziyaretçilere bulaşın engellenmesidir.

2.      KAPSAM:MDR tüberküloz servisinde çalışan tüm personeli kapsar.

3.      UYGULAMA

 • MDR tüberküloz hastaları servise yatışlarından önce, basil negatif oluncaya kadar servis dışına çıkamayacaklarını ve ziyaretçi kabul edemeyeceklerini belirten onam formlarını imzalamalıdır.
 • Basil pozitif MDR tüberküloz hastalarının servis içinde diğer hastalardan ayrı bir bölümde internasyonu sağlanmalıdır.
 • Basil pozitif MDR tüberküloz hastalarının servis dışına çıkmaları engellenmeli, kantin ihtiyaçları telefonla sağlanmalıdır.
 • Basil negatif MDR tüberküloz hastalarının servise giriş-çıkışları kontrol altına alınmalıdır.
 • MDR tüberküloz servisinde çalışan tüm personel ‘Tüberkülozdan Korunma Talimatı’na uygun hareket
110 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,