Blog Archives
image_pdfimage_print

COOMBS TESTİ NASIL YAPILIR

kan uyuşmazlığı testi, coombs testi nedir nasıl yapılır

Posted in MEDİKAL, TESTLER
Tags: , , , , , , , ,

BRUCELLA AGLÜTİNASYON TESTLERİ

BRUCELLA LAM AGGLUTİNASYON TESTİ (ROSE-BENGAL): Brusella için spesifik olan İmmunoglobulin G’leri saptamak amacıyla kullanılır.

Posted in MEDİKAL
Tags: , , , , , , ,

PAROKSİSMAL SOĞUK HEMOGLOBİNÜRİSİ

paroksismal soğuk hemoglobinürisi nadir görülen bir otoimmün hastalıktır. Vücut kendi eritrositlerine karşı antikor yapar ve eritrositleri parçalar.

Posted in HASTALIKLAR
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

COOMBS TESTİ

Coombs testi eritrositlere bağlanarak öldüren ve kansızlığa yol açan antikorların varlığını gösteren testtir.

Posted in TESTLER
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,