T. LABORATUVARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

image_pdfimage_print

LABORATUVARLARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

 • AMAÇ:Laboratuvarda çalışan sağlık personelinin laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlardan korunması için gereken uygulama kurallarının belirlenmesi.
 • KAPSAM:Laboratuvarda çalışan tüm sağlık personelini

3-   UYGULAMA:

 • Üniteye kabul edilen tüm numunelerle yapılacak olan işlemler esnasında standart izolasyon önlemlerine uyulmalıdır.
 • Kan ve vücut sıvılarıyla ilgili işlemler sırasında eldiven giyilmeli, eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.
 • Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ihtimali bulunan durumlarda maske ve gözlük takılmalı, önlük
 • Perkütan yaralanmaların  önlenmesi  için  iğneler  kullanıldıktan  sonra  kılıflarına  tekrar takılmamalı, eğilip bükülmemeli, kesici delici alet kutusuna atılmalıdır .
 • Santrifüjleme ve vorteksleme işlemleri sırasında enfekte aerosol oluşumunun engellenmesi için işlem bittikten sonra 15 dakika beklenerek kapak açılmalı ve tüpler işleme alınmalıdır.
 • Enfekte aerosol   oluşumunun   engellenmesi     için    enfekte     özeler     alevin     üst    ucunda kurutulduktan sonra alevin içinde kor haline
 • Laboratuvarlarda yiyecek ve içecek tüketilmemelidir.
 • Laboratuvardaki soğutucularda yiyecek, içecek saklanmamalıdır.
 • Ağız ile pipetleme yapılmamalı, otomatik pipetler kullanılmalıdır.
 • Tüberküloz şüpheli örnekler tip 2 güvenlik kabinlerinde çalışılmalıdır.
 • Laboratuvar temizliği “Hastane Temizliği Prosedürü”ne uygun olarak yapılmalı, materyal dökülmesi ya da sıçraması durumlarında ilgili bölüm “Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamaları Prosedürü”nde belirtilen yer-yüzey dezenfektanları ile dezenfekte
 • Laboratuar kaynaklı  tüm  tıbbi  atıklar  “Atık  Yönetimi  Prosedürü”ne  uygun  olarak uzaklaştırılmalıdır.
 • Riskli yaralanma  ve  maruziyet  durumlarında  “Personel  Yaralanmalarının  İzlenmesi Talimatı’’na göre hareket
 • Ünite çalışanlarının sağlık takipleri “Personel Sağlığının Takibi Talimatı”na uygun olarak yapılmalıdır.
521 Total 2 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

4 / 5. 4

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,