S. İSHALLİ HASTALARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

image_pdfimage_print

İSHALLİ HASTALARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

1-   AMAÇ:

İshalli hastalardan sağlık personeline ve diğer hastalara bulaşın engellenmesi amacıyla uygulanacak enfeksiyon kontrol önlemlerinin belirlenmesidir.

2-   TANIM:

Hastane kaynaklı gastroenterit; hastaneye yatıştan 72 saat sonra akut başlangıçlı, 12 saatten daha uzun süreli sulu dışkılama olmasını ve/veya kusma ve/veya ateş (>38 derece) varlığını ifade eder. Bulaşma doğrudan fiziksel temas, sağlık personelinin elleriyle veya kontamine çevreden fekal-oral yolla olmaktadır.

3-  KAPSAM:

Tüm sağlık personelini kapsar.

4-   UYGULAMA:

 • İlk ve en etkili öneri olarak her hasta ile temastan önce ve sonra ‘El Hijyeni Talimatı’na uygun olarak eller yıkanmalıdı
 • Hasta ve malzemelere dokunmakla oluşacak kontaminasyonun engellenmesi amacıyla her hastada değiştirilmek üzere eldiven Eldiven giymeden önce ve sonra eller yıkanmalıdır.
 • Aynı hastanın farklı vücut bölgelerinde işlem yapılırken de eldiven değiştirilmeli ve eldiven çıkartıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.
 • Enfeksiyöz ishalli bir hastada ‘İzolasyon Prosedürü’nde belirtilen standart önlemlerin uygulanması Ancak bez bağlanan veya altı yaş altında dışkılama kontrolü olmayan çocukta ve C. difficile ishalli hastalarda ek olarak temas önlemlerine uyulmalıdır.
 • Akut ishalli sağlık personeli hekim tarafından değerlendirilerek tetkik sonuçlarına göre hasta bakımından uzaklaştırılmalıdır.
 • Salmonelloz dışındaki durumlarda, sağlık personeli klinik olarak  iyileştiği zaman hasta bakımına dönebilir. Ancak günlük hasta bakımında kişisel hijyene çok dikkat
 • Salmonella enfeksiyonu geçiren sağlık personeli ise en az 24 saat arayla alınan üç dışkı kültürü negatif bulunduğu takdirde hasta bakımına dönmelidir. Antibiyotik bitiminden en az 48 saat geçtikten sonra kültürler alınmalıdır.
 • Nozokomiyal bulaşmada rol oynayabilecek endoskop, solunum tedavi cihazları araç ve malzemeler ‘Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamaları Prosedürü’ne uygun şekilde dezenfekte edilmelidir.
 • Nozokomiyal ishali azaltmak amacıyla hastaya yönelik risk faktörleri önlenmelidir. Gereksiz antibiyotik, antasit veya H2 bloker ve lavman kullanımı azaltılıp, nazogastrik tüpler olabildiğince kısa süre uygulanmalıdır.
 • Salgınların saptanıp      yayılmalarının      önlenebilmesi      için    rutin     sürveyans      çalışmaları yapılmalıdır.
 • Salgından şüphelenildiği durumlarda ‘Salgın İnceleme Talimatı’na uygun hareket edilmelidir.
210 Total 2 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

3 / 5. 1

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,