P. BRONKOSKOP DEZENFEKSİYONU TALİMATI

image_pdfimage_print

BRONKOSKOP DEZENFEKSİYONU TALİMATI

1.  AMAÇ

Endoskopik girişimlerde enfeksiyon riskini önlemek ve endoskopik cihazların uygun dezenfeksiyon yöntemini belirlemek.

2.  KAPSAM

Bronkoskopi uygulamaları yapan tüm birimleri kapsar.

3.  SORUMLULAR

Bronkoskopi uygulamaları yapan birimlerdeki sağlık çalışanları.

4.  UYGULAMA

 • Steril dokulara giren tüm bronkoskoplar her kullanım öncesi steril Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanabilir.
 • Steril dokularla temas eden endoskopik aksesuarlar (biyopsi forsepsleri, sitoloji fırçaları, ) steril edilmeli veya tek kullanımlık olmalıdır.
 • Endoskoplar kullanım sonrası hemen bulundukları yerde dekontamine
 • Endoskobun hortum yüzeyindeki kaba kir ve sekresyonlar temiz bir gazlı bez ile alındıktan sonra ayrılabilen tüm parçaları sökülür ve enzimatik deterjan çözeltisi içinde 5 dakika
 • Endoskop ve parçaları üzerinde organik madde kalmayıncaya dek yıkanır.
 • Endoskobun iç kanalları bol su ile jet akım sağlanarak yıkanır, fırçalanır.Hareket edebilen parçaları tüm pozisyonlara
 • Endoskop ve parçaları bol basınçlı su ile durulanır.
 • Yüksek düzey dezenfektan çözeltisi içine konulmadan fazla suyu giderilir (aletin ıslaklığı dezenfektanı sulandırarak etkin yoğunluğun azalmasına neden olabilir).
 • Yüksek düzey dezenfektan içine tamamen batırılarak önerilen sürede Tüm iç ve dış yüzeylerin dezenfektan solüsyon ile temas etmesi gereklidir. Bunun için lümenlerden dezenfektan geçirilerek hava kabarcıkları kalmaması sağlanmalıdır.
 • Bronkoskoplarda yüksek düzey dezenfeksiyon sonrası son durulama işleminde steril distile su kullanılmalıdır.
 • Son durulamanın akan su ile yapılamadığı durumlarda bu su, her durulama işleminden sonra
 • Temizlik için kullanılan fırçalar temizlendikten sonra yüksek düzeyde dezenfekte edilmeli veya tek kullanımlık olmalıdır
 • Otomatik yıkama makineleri kullanılıyor ise, bronkoskopların dış yüzeyi makineye yerleştirilmeden önce enzimatik deterjanla iyice yıkanmalı, tüm kanalları fırçalanarakHazırlanan dezenfektan üretici firma önerileri dikkate alınarak uygun sürede değiştirilmeli ve üzerine ekleme yapılmamalıdır.
 • Dezenfektan solüsyonunun aktivitesi, stripler ile kullanım süresi sonuna kadar her gün kontrol Strip ile renk değişimi saptanmayan veya görünümü bulanık, tortu içeren kirli çözeltiler kullanım süresini beklemeden değiştirilmelidir.
 • Günün ilk vakası alınmadan önce aletler dezenfektanda üretici firma önerisine göre uygun süre
 • Kullanılan dezenfektan küvetlerinin kapakları kapalı tutulmalı, üzerine dezenfektanın kullanılmaya başlandığı tarih ve son kullanma tarihi yazılmalıdır.
 • Uygulayıcılar işlem esnasında “kişisel koruyucu ekipman (eldiven, önlük ve gözlük) kullanmalıdı
 • Dezenfekte edilmiş bronkoskoplar yeniden kontamine olmalarını önleyecek şekilde, kurumayı kolaylaştırmak için dikey pozisyonda ve dolap içerisinde saklanmalıdır.
 • Bronkoskopi ünitesi çalışanları “Personel Sağlığının Takibi” prosedürü çerçevesinde sağlık takiplerini yaptırmalıdı
 • Bronkoskopların her kullanımından sonra hasta adı soyadı, dosya numarası, endoskopiyi uygulayan hekimin adı soyadı, cihaz seri numarası kayıt altına alınmalıdır.
 • Enfeksiyon kontrol komitesinin onayı alınmadan başka bir dezenfektan kullanılmamalıdır.
 • Bronkoskopik uygulamaya bağlı bir enfeksiyon gelişirse Enfeksiyon Kontrol Komitesine haber
126 Total 1 Gün

Bu yazıyı beğendiniz mi?

/ 5.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Posted in HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTESİ
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,